Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBermek, Hakantr_TR
dc.contributor.authorTavşanlı, Ayşenaztr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-07-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:16:37Z-
dc.date.available2015-06-15T19:16:37Z-
dc.date.issued2011-08-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5436-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractKalp-damar hastalıkları, batı ülkelerindeki en yaygın ölüm sebebidir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, büyük çaptaki damarlar (>6mm), otolog/allojenik damar nakilleri ya da sentetik malzemelerin kullanımıyla tedavi edilmektedir. Küçük çaptaki damarların (<6mm) tedavisinde ise hasta ya da donörden uygun ölçütlerde damarın bulunması çok zorlaşmıştır ve sentetik modeller ya erken tıkanmakta ya da kan akış basıncına dayanamamaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, oluşturulacak olan biyolojik damar modeli için gerekli endotel hücrelerin elde edilmesidir. Kök hücrelerinin, doku mühendisliğinde gelecek vaad eden bir kaynak olduğu kabul edilmiştir. Birkaç senedir kordon kanının, güvenilir bir mezenkimal kök hücre (yüksek farklılaşma kapasitesi gösteren) kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; farklı oranlardaki damar endotel büyüme hormonunun yardımı ile mezenkimal hücrelerinin endotel benzeri hücrelere farklılaşması denenmiştir. Farklılaşan hücreler, fibrilar yapıdan dairesel endotel morfolojisini verecek şekilde bir değişime uğramış; ve endotel hücrelere özgü yüzey antijenlerinin yüksek oranda anlatımını gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ile, kordon kanı mezenkimal kök hücrelerinin, kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere oluşturulacak yapay taşıyıcı için gerekli endotel hücrelere farklılaşma potansiyelleri gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractCardiovascular diseases are the most common causes of death in western countries. Autolog/allogeneic vessel transplantations or treatment with synthetics grafts are used for vessels with large diameter (>6mm) to improve life expectance of patients. For small-diameter (<6mm) vessel replacement, finding the correct sized sample from patient or donor becomes harder and synthetic models occluded too soon or they cannot resist to the blood flow pressure. The ultimate aim of this study is to produce endothelial cells as the first most important step of construction of a biological vessel graft. Stem cells have already been accepted as a promising source for tissue engineering in the near future. Umbilical cord blood became a reliable reservoir of mesenchymal stem cells (showing high plasticity) in the past few years. In this research, differentiation of these cells into endothelial-like cells with the help of varying ratios of vascular endothelial growth factor have been tried. Differentiated cells transformed from fibrolastoid structure into round endothelial morphology, expressing highest endothelial specific surface antigens. With this study, the differentiation potential of cord blood mesenchymal stem cells into endothelial cells to be used in construction of vessel graft for cardiovascular treatments was demonstrated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKordon Kanıtr_TR
dc.subjectMezenkimal Kök Hücretr_TR
dc.subjectEndotel Hücreleritr_TR
dc.subjectUmbilical Cord Blooden_US
dc.subjectMesenchymal Stem Cellen_US
dc.subjectEndothelial Cellsen_US
dc.titleKordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Hücre Farklılaşmasıtr_TR
dc.title.alternativeDifferentiation Of Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cells Into Endothelial Cellsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID404558tr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11834.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.