Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5436
Title: Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Hücre Farklılaşması
Other Titles: Differentiation Of Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cells Into Endothelial Cells
Authors: Bermek, Hakan
Tavşanlı, Ayşenaz
404558
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Kordon Kanı
Mezenkimal Kök Hücre
Endotel Hücreleri
Umbilical Cord Blood
Mesenchymal Stem Cell
Endothelial Cells
Issue Date: 23-Aug-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kalp-damar hastalıkları, batı ülkelerindeki en yaygın ölüm sebebidir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, büyük çaptaki damarlar (>6mm), otolog/allojenik damar nakilleri ya da sentetik malzemelerin kullanımıyla tedavi edilmektedir. Küçük çaptaki damarların (<6mm) tedavisinde ise hasta ya da donörden uygun ölçütlerde damarın bulunması çok zorlaşmıştır ve sentetik modeller ya erken tıkanmakta ya da kan akış basıncına dayanamamaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, oluşturulacak olan biyolojik damar modeli için gerekli endotel hücrelerin elde edilmesidir. Kök hücrelerinin, doku mühendisliğinde gelecek vaad eden bir kaynak olduğu kabul edilmiştir. Birkaç senedir kordon kanının, güvenilir bir mezenkimal kök hücre (yüksek farklılaşma kapasitesi gösteren) kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; farklı oranlardaki damar endotel büyüme hormonunun yardımı ile mezenkimal hücrelerinin endotel benzeri hücrelere farklılaşması denenmiştir. Farklılaşan hücreler, fibrilar yapıdan dairesel endotel morfolojisini verecek şekilde bir değişime uğramış; ve endotel hücrelere özgü yüzey antijenlerinin yüksek oranda anlatımını gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ile, kordon kanı mezenkimal kök hücrelerinin, kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere oluşturulacak yapay taşıyıcı için gerekli endotel hücrelere farklılaşma potansiyelleri gösterilmiştir.
Cardiovascular diseases are the most common causes of death in western countries. Autolog/allogeneic vessel transplantations or treatment with synthetics grafts are used for vessels with large diameter (>6mm) to improve life expectance of patients. For small-diameter (<6mm) vessel replacement, finding the correct sized sample from patient or donor becomes harder and synthetic models occluded too soon or they cannot resist to the blood flow pressure. The ultimate aim of this study is to produce endothelial cells as the first most important step of construction of a biological vessel graft. Stem cells have already been accepted as a promising source for tissue engineering in the near future. Umbilical cord blood became a reliable reservoir of mesenchymal stem cells (showing high plasticity) in the past few years. In this research, differentiation of these cells into endothelial-like cells with the help of varying ratios of vascular endothelial growth factor have been tried. Differentiated cells transformed from fibrolastoid structure into round endothelial morphology, expressing highest endothelial specific surface antigens. With this study, the differentiation potential of cord blood mesenchymal stem cells into endothelial cells to be used in construction of vessel graft for cardiovascular treatments was demonstrated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5436
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11834.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.