Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇakar, Zeynep Petektr_TR
dc.contributor.authorBalaban, Berrak Gülçintr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:14:23Z-
dc.date.available2015-06-15T19:14:23Z-
dc.date.issued2010-07-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5418-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bir tersine metabolik mühendisliği stratejisi olan evrimsel mühendislik uygulanarak, demire dirençli Saccharomyces cerevisiae mayaları elde edilmiştir. Başlangıç kültürüne, kimyasal mutajen olan etil metan sülfonat uygulanarak, genetik çeşitliliği arttırılmıştır. Demire dirençli mutantların seçimi, hem hücrelere 5 ve 30mM FeCl2 aralığında sürekli stres uygulanarak, hem de eksponansiyel büyüme fazında, 5 ve 180mM FeCl2 aralığında ani stres, uygulanarak elde edilmiştir. Sürekli stres seçilim yöntemi ile 30mM FeCl2’e kadar hayatta kalabilen 15 nesil ve ani stres seçilim yöntemi ile 180mM ani FeCl2 stresine dirençli 25 nesil elde edilmiştir. Son mutant nesillerden, mutant bireyler seçilmiş ve bunların demir direnç seviyeleri ile diğer metallere ve diğer stres çeşitlerine karşı çapraz dirençleri belirlenmiştir. Demire dirençli mutantların kobalt ve nikel streslerine de çapraz direnç gösterdikleri belirlenmiştir. Sonuçlar demir, kobalt ve nikel stres direncinin moleküler mekanizmalarının mayada benzer olabileceğine işaret etmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, evolutionary engineering, an inverse metabolic engineering strategy, was applied to improve iron resistance of Saccharomyces cerevisiae. Chemical mutagenesis by ethyl methane sulfonate was performed to the initial culture to increase genetic diversity. Selection for iron resistant mutants was applied in batch cultures, under continuously applied stress conditions ranging between 5 and 30mM FeCl2, as well as under pulse stress conditions between 5 and 180mM FeCl2 that were applied to the cells for 90 minutes during their exponential phase of growth. From continuous stress selection; 15 generations were obtained that could survive up to 30mM FeCl2 and the pulse selection yielded 25 generations which resisted up to 180mM FeCl2 applied as a pulse stress. Individual mutants were selected from the final mutant populations and their iron resistance levels, as well as their cross-resistance to other metals and other stress types were determined and discussed. It was found that iron-resistant mutants also had cross-resistance against cobalt and nickel stresses. The results imply that the molecular mechanisms of iron, cobalt and nickel stress resistance may be similar in yeast.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSaccharomyces cerevisiaetr_TR
dc.subjectdemir direncitr_TR
dc.subjectevrimsel mühendisliktr_TR
dc.subjectSacharomyces cerevisiaeen_US
dc.subjectiron resistanceen_US
dc.subjectevolutionary engineeringen_US
dc.titleEvrimsel Mühendislik Yöntemi İle Demire Dirençli Saccharomyces Cerevisiae’nın Biyomimetik Amaçlı Eldesitr_TR
dc.title.alternativeEvolutionary Engineering Of Iron-resistant Saccharomyces Cerevisiae For Biomimeticsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10743.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.