Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇakar, Zeynep Petektr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Bahtiyartr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-28tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:12:57Z-
dc.date.available2015-06-15T19:12:57Z-
dc.date.issued2009-07-01tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5403-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu projede, oksidatif stresin çeşitli ön koşullamalara bağlı olarak oluşan etkilerini iki model organizma olan sıçan ve maya da incelenmesi amaçlanmıştır. Projenin sıçan tabanlı olan kısmında, erken iskemiyi reperfüzyona bağlı olarak işleyen önemli bir mekanizma olduğunu tanımlamakla birlikte iskemi ve ısı ön koşullamasının global gen ekspresyonu düzeyinde mikroışın analizine bağlı olarak sıçan böbrek dokusundaki değişiklikler incelenmesi amaç edinilmiştir ve bu yüzden çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Farklı eksprese olmuş gen grupları ile ileri analizler yapılmıştır. Projenin maya kısmında ise hidrojen peroksit oksidatif strese sebep olan ajan olarak kullanılırken, Saccharomyces cerevisiae ise basit ökaryotik organizma olduğu için kullanılmıştır. Sıçanda kullanılan benzer önkoşullamala koşulları bu çalışmada da kullanılmak amaçlanmış olup evrimsel mühendisliği yöntemiyle elde edilmeye çalışılan oksidatif strese dirençli mutant maya hücreleri üzerinde önkoşullamaların etkisi araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, bu mutant hücrelerin çeşitli stres koşullarına çapraz direnci de incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this project, the effect of oxidative stress along with different preconditioning in two different model organisms, yeast and rat, was investigated. In the rat part of the study, it was about to characterize the early ischemia as a function of reperfusion in rat kidneys and to investigate the effects of ischemia-reperfusion along with ischemic or heat preconditioning on global gene expression profile of rat kidney tissues by cDNA microarray analysis and hence, some statistical analysis were done. Differentially expressed genes were further characterized in silico. In yeast part of the study, hydrogen peroxide was used as oxidative stress causing agent and Saccharomyces cerevisiae was used a simple eukaryotic model organism. The same preconditioning conditions that were used in rat studies were aimed to be used in the yeast model organism to see the effect of preconditioning on obtaining oxidative stress resistant mutant yeast cells via evolutionary engineering methodology. Moreover, the cross resistance of oxidative stress resistant mutant yeast cells to other stress conditions was observed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectIskemitr_TR
dc.subjectReperfüzyontr_TR
dc.subjectÖnkoşullamatr_TR
dc.subjectSıçantr_TR
dc.subjectMicroarray Veri Analizitr_TR
dc.subjectMayatr_TR
dc.subjectOksidatif Strestr_TR
dc.subjectHidrojen Peroksittr_TR
dc.subjectIschemiaen_US
dc.subjectReperfusionen_US
dc.subjectPreconditioningen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectMicroarray Data Analysisen_US
dc.subjectYeasten_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectHydrogen Peroxideen_US
dc.titleMaya Ve Sıçanda Oksidatif Stres Tepkisinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Oxidative Stress Response In Yeast And Raten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9579.pdf8.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.