Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5403
Title: Maya Ve Sıçanda Oksidatif Stres Tepkisinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Oxidative Stress Response In Yeast And Rat
Authors: Çakar, Zeynep Petek
Yılmaz, Bahtiyar
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Iskemi
Reperfüzyon
Önkoşullama
Sıçan
Microarray Veri Analizi
Maya
Oksidatif Stres
Hidrojen Peroksit
Ischemia
Reperfusion
Preconditioning
Rat
Microarray Data Analysis
Yeast
Oxidative Stress
Hydrogen Peroxide
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu projede, oksidatif stresin çeşitli ön koşullamalara bağlı olarak oluşan etkilerini iki model organizma olan sıçan ve maya da incelenmesi amaçlanmıştır. Projenin sıçan tabanlı olan kısmında, erken iskemiyi reperfüzyona bağlı olarak işleyen önemli bir mekanizma olduğunu tanımlamakla birlikte iskemi ve ısı ön koşullamasının global gen ekspresyonu düzeyinde mikroışın analizine bağlı olarak sıçan böbrek dokusundaki değişiklikler incelenmesi amaç edinilmiştir ve bu yüzden çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Farklı eksprese olmuş gen grupları ile ileri analizler yapılmıştır. Projenin maya kısmında ise hidrojen peroksit oksidatif strese sebep olan ajan olarak kullanılırken, Saccharomyces cerevisiae ise basit ökaryotik organizma olduğu için kullanılmıştır. Sıçanda kullanılan benzer önkoşullamala koşulları bu çalışmada da kullanılmak amaçlanmış olup evrimsel mühendisliği yöntemiyle elde edilmeye çalışılan oksidatif strese dirençli mutant maya hücreleri üzerinde önkoşullamaların etkisi araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, bu mutant hücrelerin çeşitli stres koşullarına çapraz direnci de incelenmiştir.
In this project, the effect of oxidative stress along with different preconditioning in two different model organisms, yeast and rat, was investigated. In the rat part of the study, it was about to characterize the early ischemia as a function of reperfusion in rat kidneys and to investigate the effects of ischemia-reperfusion along with ischemic or heat preconditioning on global gene expression profile of rat kidney tissues by cDNA microarray analysis and hence, some statistical analysis were done. Differentially expressed genes were further characterized in silico. In yeast part of the study, hydrogen peroxide was used as oxidative stress causing agent and Saccharomyces cerevisiae was used a simple eukaryotic model organism. The same preconditioning conditions that were used in rat studies were aimed to be used in the yeast model organism to see the effect of preconditioning on obtaining oxidative stress resistant mutant yeast cells via evolutionary engineering methodology. Moreover, the cross resistance of oxidative stress resistant mutant yeast cells to other stress conditions was observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5403
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9579.pdf8.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.