Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5399
Title: Ptfe Yüzeylere Kan Uyumluluğunu Arttırmak İçin Hirudin Tutuklanması
Other Titles: Immobilization Of Hirudin On Surface Of Ptfe To Increase Its Blood Compatibility
Authors: Kök, Fatma Neşe
Önder, Sakip
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: PTFE
Kan Uyumlulugu
Plazma
Temas Açısı
FTIR
Hirudin
PTFE
Blood Compatibility
Plasma
Water Contact Angle
FTIR
Hirudin
Issue Date: 22-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kan uyumlulugu yapay kan damarı, yapay kalpler ve kateterler gibi kan ile temas eden biyolojik malzemeler için gerekli bir özelliktir. Biyolojik malzemelerin yüzeylerinde olusan pıhtılasma bu malzemelerin kullanımlarını kısıtlayan en önemli faktörlerden birisidir.Bu çalısmanın amacı biyomalzeme olarak kullanılabilen PTFE yüzeylerin, önce hidrojen plazma ile aktif hale getirilmesi, daha sonra da sülüklerden izole edilen ve pıhtılasmayı engelleyen bir peptid olan hirudinin yüzeye tutuklanmasıdır. Bunun için öncelikle malzeme yüzeyinde plazma ve akrilamid monomerleri kullanılarak amid grupları olusturulmus, temas açısı ölçümleri ve ATR-FTIR yöntemleriyle malzeme karakterizasyonu yapılmıstır. Daha sonra amide gruplarına sahip PTFE yüzeylerine EDC/NHS yöntemi ile hirudin tutuklanmıstır. PTFE yüzeylerine tutuklanan hirudinin aktivite tayini için trombus olusumu testi (Kinetik Model) uygulanmıstır. Deneyler sonucunda, normal PTFE yüzeyleri ile karsılastırıldıgında degistirilmis yüzeylerin pıhtılasmayı ciddi sekilde azalttıgı, hatta bazı ölçümlerde pıhtılasmayı tamamen engelledigi gözlenmistir.
Blood compatibility is an essential feature for blood-contacting biomaterials, namely blood vessel grafts, artificial heart and catheters. Surface induced thrombosis is one of the major causes for the failure of these biomaterials. The aim of this study is to increase the blood compatibility of polytetrafluoroethylene (PTFE), one of the preferred materials for this kind of applications, by surface activation with hydrogen plasma and hirudin, that is a potent antithrombogenic protein from leeches, immobilization to the surface. Firstly, amide groups were obtained by using plasma and acrylamide monomers. Secondly,surface characterization was done with water contact angle measurements and ATR-FTIR analysis. Then, hirudin was immobilized on newly formed amide groups on the PTFE surfaces by EDC/NHS activation. To measure the activity of immobilized hirudin, we used antithrombogenicity test (Kinetic Model) and observed that there is a big difference in clot formation between hirudin immobilized PTFE and pristine PTFE. There is even no clot formation in some cases.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5399
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9465.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.