Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5372
Title: Evrim Mühendisliği Uygulanan Corıolopsıs Polyzona Küfünün Tekstil Boyası Giderim Özellikleri
Other Titles: Evolutionary Engineering Of Coriolopsis Polyzona For Textile Dye Decolorization
Authors: Çakar Öztemel, Zeynep Petek
Ergun, Aslı
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Beyaz çürükçül küf mantarları
Coriolopsis Polyzona
Evrim Mühendisliği
Boya Giderimi
White-rot fungus
Coriolopsis Polyzona
Evolutionary engineering
Dye Decolorization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Lakkaz üreten beyaz çürütücül küfü Coriolopsis polyzona MUCL 38443 suşu aynı zamanda tekstil boyası giderebilme özelliğine de sahiptir. C. polyzona’nın boya giderim özelliklerini geliştirmek üzere evrim mühendisliği yöntemi seçilmiş ve uygulanmıştır. İlk başta C. Polyzona kültürlerini yetiştirmek için kullanılacak sıvı besi yeri seçimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Seçilen sıvı besi yerinden sonra evrim mühendisliği uygulamalarına devam edilmiştir. Ana kültüre, genetik çeşitlilik elde etmek için, kimyasal bir mutajen olan etilmetilsülfonat eklenmiş ve mutasyona uğratılmış başlangıç populasyonu elde edilmiştir. Daha sonra, kesikli seçim yöntemleri ile sıvı besi yerinde bulunan karbon ve/veya azot oranlarındaki değişimlere bağlı açlık stresi uygulanarak mutanat C. polyzona populasyonlarının boya giderim özellikleri artırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen mutant populasyonların boya giderim özelliklerine ve kütle ağırlıklarına bakılmıştır. Elde edilen son mutant populasyonundan gelişigüzel bireyler seçilerek ilk önce katı besi yerine ekilmiştir. Sonra mutant populasyon ve elde edilen bireylerin karşılaştırmalı olarak boya giderim özelliklerine ve kütle ağırlıklarına bakılmıştır. Özetlemek gerekilirse evrim mühendisliği kullanılarak C. polyzona küf suşunun boya giderim özellikleri artırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen mutant populasyonlardan ve onların bireylerinden en iyi boya giderim özelliğine sahip olanlar ana kültürle karşılaştırılmıştır.
Coriolopsis polyzona MUCL 38443 is a laccase-producing white-rot fungus with ability to decolorize textile dyes. Suitable evolutionary engineering strategies were design and apply to improve decolorization properties of C. polyzona. Initially, medium selection studies were performed to choose the most suitable culture medium for shake flask cultivations of C. polyzona, followed by evolutionary engineering studies. Chemical mutagenesis was applied to the wild-type strain by using ethylmethane sulfonate (EMS) to increase genetic diversity, and initial mutant populations were obtained. Afterwards, batch selection protocols were applied to these mutant populations during evolutionary engineering studies wherein important selection factor was determined to improve decolorization ability of C. polyzona as starvation stress, which was based on carbon and/or nitrogen limitation in culture medium. Biomass yields and decolorization properties were determined for mutant generations. The individual mutants of the final mutant populations were also analyzed by randomly selecting and separately plating single spores from the mutant cultures. The results of the mutant populations and individual mutants with respect to biomass yield and decolorization properties were compared and discussed. To sum up, evolutionary engineering strategies were applied to enhance the decolorization ability of C. polyzona and mutant individuals from mutant population with best decolorization feature were obtained and compared with wild-type organism.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5372
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7485.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.