Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5334
Title: Evrimsel Mühendislik Yöntemi İle Nikele Dirençli Saccharomyces Cerevisiae Suşlarının Eldesi
Other Titles: Evolutionary Engineering Of Nickel-resistant Saccharomyces Cerevisiae
Authors: Çakar, Zeynep Petek
Küçükgöze, Gökhan
437183
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Evrimsel mühendislik
Nikel direnci
Saccharomyces cerevisiae
Evolutionary engineering
Nickel resistance
Saccharomyces cerevisiae
Issue Date: 16-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Nikel doğada pek çok yerde bulunabilen bir geçiş elementidir. Nikel elementine uzun süre maruz kalmak, nikelin hücreye zarar veren reaktik oksijen molekülleri oluşturması sebebiyle, toksik ve kanserojenik etki meydana getirebilir. Endüstriyel gelişime bağlı olarak, son yüzyılda nikel bileşiklerinin ve nikel içeren alaşımların giderek kullanımının artması, insan sağlığı üzerinde böbrek hastalıkları, akciğer ve geniz kanseri gibi pek çok patolojik etkiye yol açmaktadır. Bu çalışmada evrimsel mühendislik yöntemi kullanılarak nikele dirençli Saccharomyces cerevisiae suşları elde edilmiş ve bu suşlar kullanılarak mayada nikel direnci araştırılmıştır. Elde edilen bireylerin sadece nikele değil aynı zamanda da demir, kobalt ve manganez gibi diğer metallere karşı da dirençli oldukları gözlenmiştir. Ayrıca, besiyerindeki nikel konsantrasyonunun artması, hücre içi nikel miktarının artmasına yol açmıştır. Bu da maya hücrelerinin nikel direncinde, nikelin hücre içi tutulmasının muhtemel rolünü ortaya koymaktadır. Son olarak, transkriptomik çalışmalar nikel direncinin demir direnci ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur.
Nickel is one of many trace metals widely distributed in the environment. The overexposure to nickel makes it very cytotoxic and carcinogenic through the formation of damaging oxygen radical. A defect in uptake mechanism or endogenous accumulation of nickel can result in imbalance between the requirement for nickel ions and the damage caused by its reactivity. During the last century, exposure to nickel compounds and alloys have been increased due to industrial development and this causes a variety of pathological effects on human health such as lung and nasal cancers as well as cardiovascular and kidney diseases. In this study, nickel resistant mutants were successfully obtained by evolutionary engineering method and those individuals were not only resistant to nickel but also to other metals such as iron, cobalt and manganese. It was also observed that nickel resistance may be related with accumulation of nickel inside the cell, since when the nickel concentration of the environment was augmented, nickel accumulation of the mutants were also increased. Additionally, increase in trehalose accumulation was estimated in both wild type and mutant cells. This result indicated the potential role of trehalose in nickel resistance. Finally, transcriptomic analyses revealed that nickel resistance mechanism might be related with iron homeostasis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/5334
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12873.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.