Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5298
Title: Endüstriyel Kumanda Sistemlerinde Tasarım Yöntemleri Ve Plc İle Gerçekleme
Other Titles: Design Of Industrial Automated Systems And Plc Implementation
Authors: Kurtulan, Salman
Koca, İrem
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Otomat yöntemi
Petri ağları
PLC
Otomasyon
Ayrık olay sistem yaklaşımı
Automata Method
Petri Nets
PLC
Automation
Discrete event systems
Issue Date:  15
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, endüstriyel kumanda sistemlerinin modellemek ve gerçeklemekte kullanılan tasarım yöntemleri araştırılmış, yaygın olarak kullanılan otomat ve Petri ağları yöntemlerinin temel bilgileri verildikten sonra gerçek bir sistem üzerinde uygulaması ve gerçeklemesi yapılmıştır. Uygulama yapılan gerçek sistem, küçültülmüş bir demiryolu sinyalizasyon sistemidir. Uygulamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) demiryolu sistemlerinde kullanılan sinyal, makas ve ray devreleri prensiplerinden faydalanılmıştır. Uygulamadaki amaç, sistem üzerinde iki trenin birbirlerine çarpmadan ilerlemesi için otomat ve Petri ağları yöntemleriyle tasarım yapmak ve bu tasarımı PLC koduna aktararak sistem üzerinde gerçeklemektir. Çalışmada, otomat ve Petri ağlarıyla ayrı ayrı tasarım yapılmış, bu tasarımların yapılış yöntemleri, matematiksel dönüşümleri ve PLC koduna aktarılma süreçleri anlatılmış, sistem performansı gözlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan çalışma ile endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılan otomat ve Petri ağları modellerinin, tasarım ve gerçekleme aşamaları anlatılarak, aralarındaki farklılıklar değerlendirilmiştir.
In this study, general information about Automata and Petri Nets methods that are used widely to model industrial automated systems are given. In addition to, applications and a comparison between these methods are made over a real system. Application of the real system is a miniaturized railway signaling system. In practice, principles of the railway signal systems, switches and track circuits are utilized from the demands of the Turkish State Railways (TCDD). The aim of the railway application is operating two trains without collision by Automata and Petri Nets design methods. Furthermore, the implementation process of this methods to the PLC code is given and the performance of the system is observed. As a result, design and implementation of the Automata and Petri Nets methods that are used widely to model industrial automated systems are explained. In addition, the features and differences between this methods are evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5298
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11281.pdf944.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.