Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5280
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSöylemez, Mehmet Turantr_TR
dc.contributor.authorDoğancı, Ahmettr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T17:05:36Z-
dc.date.available2015-06-15T17:05:36Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5280-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, parametre uzay yaklaşımı kullanılarak F16 savaş uçağının boylamsal hareketini oluşturan kısa periyot modunu ve fügoid modunu dayanıklı  kararlı kılacak geri besleme kazanç katsayıları hesaplanmıştır. F16 uçağının uçuş zarfında lineer olmayan uçuş denklemleri sürekli dönüş durumu için 135 ayrı uçuş koşulunda lineer hale getirilmiştir. 12000 feet yükseklik, 600 feet/saniye uçak hızı ve 1 derece/ saniye dönüş hızı değerleri için elde edilen lineer denklem nominal denklem kabul edilmiştir. Diğer durumların nominal değerden sapmaları nominal sistem matrisine giren yapısal belirsizlikler olarak kabul edilerek, belirsizlik kutuları hesaplanmıştır. PARADISE toolbox’ı kullanılarak belirsizlik parametrelerinin minimum ve maksimum değerleri arasındaki değişime rağmen, uçağın boylamsal hareketini dayanıklı kararlı kılan kazanç katsayıları kararlılık analizi ile bulunmuştur. Açık çevrim sistem çıkışları ile kapalı çevrim sistem çıkışları karşılaştırılmış ve bulunan kazanç katsayılarının sistem cevabını istenilen şekilde düzelttiği görülmüştür. Sistem cevabındaki bu iyileşme belirsizlik parametrelerinin değişimine rağmen korunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the feedback gain matrix that provide robust  stability of short period mode and phügoid mode of F16 airplane longitudinal motion is obtained by using parameter space approach. The non-linear flight equation of F16 airplane is linearized at 135 different flight conditions at the steady state turning motion in the speed-altitude fligth envolpe. The lineer equation of 12000 feet, 600 feet/second and 1 degree turning rate is taken as the nominal flight condition. The other flight conditions are represented by uncertainties on the nominal flight equation. The uncertainty boxes are obtained by analysing the variations of the coefficients of logitudinal motion in different 135 flight conditions in the base of nominal flight equation. PARADISE toolbox is used to obtain feedback gain coefficents and the calculated coeffcients are checked for all uncertainty parameter stability planes which is called stability analysis. The responses of the open-loop system and the closed-loop system are compared and it is seen that the feedback gain matrix suggested improve the robustness of the system with respect to uncertain parameter variations.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectParametre uzay yaklaşımıtr_TR
dc.subjectkısa periyot modutr_TR
dc.subjectfügoid modtr_TR
dc.subjectdayanıklı kontroltr_TR
dc.subject kararlılıktr_TR
dc.subjectbelirsizlik kutusutr_TR
dc.subjectparametrik belirsizliktr_TR
dc.subjectkararlılık analizitr_TR
dc.subjectParameter space approachen_US
dc.subjectshort period modeen_US
dc.subjectphügoid modeen_US
dc.subjectrobust controlen_US
dc.subject stabilityen_US
dc.subjectuncertainty boxen_US
dc.subjectparametric uncertaintyen_US
dc.subjectstability analysisen_US
dc.titleF16 Uçağının Boylamsal Hareketinin Dayanıklı Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeRobust Control Of Longitudinal Motion Of F16 Aircraften_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2247.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.