Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5273
Title: Melez Elektrikli Araçların Modellenmesi Benzetimi Ve Kontrolü
Other Titles: Modelling Simulation And Control Of Hybrid Electrical Vehicles
Authors: Söylemez, Mehmet Turan
Uygan, İsmail Meriç Can
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Melez araçlar
Elektrikli araçlar
Modelleme
Benzetim
Hybrid vehicles
Electrical vehicles
Modelling
Simulation
Optimization
Issue Date:  4
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dizel motorlu konvansiyonel bir aracın melezleştirilmesi için yapılan modelleme ile benzetim çalışmaları ele alınmış ve bir kontrol algoritması geliştirilmiştir. Melez araç modellenmesinde alternatif mimariler incelenmiş ve boyuna araç dinamiği ile birlikte melez araç bileşenlerinin modellenmesi açıklanmıştır. Hedeflenen ölçütlere uygun bir melez araç mimarisi seçilip performans ve yakıt ekonomisi gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde melez araç bileşenleri boyutlandırılmıştır. Yapılan tasarıma uygun şekilde bir prototip araç geliştirmek için ele alınan baz araçta yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Laboratuar ortamında bir melez araç simülatörü oluşturularak yakıt optimizasyonu algoritması geliştirilmiştir. Anlık optimizasyona dayalı bu algoritma daha sonra uyarlamalı hale getirilmiş ve prototip araç üzerinde test edilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar benzetim sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
In this thesis, modelling and simulation studies for the hybridization of a conventional diesel vehicle are dealt and a control algorithm is developed. Alternative hybrid vehicle configurations are investigated and modelling of hybrid components is given with the longitudinal vehicle dynamics. With respect to desired design criteria, a suitable configuration is chosen and hybrid components are sized in such a way fitting performance and fuel economy requirements. In order to obtain the prototype vehicle, modifications made on base vehicle are explained. In laboratory, a hybrid vehicle simulator is formed and a control algorithm for the fuel consumption optimization is developed. This instantaneous optimization based algorithm is transformed to an adaptive algorithm and tested on prototype vehicle. The experimental results are compared with the simulation results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5273
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9856.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.