Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5257
Title: Petri Ağ Çeşitleri Ve Diferansiyel Petri Ağları
Other Titles: Petri Net Structures And Differential Petri Nets
Authors: Gören, Leyla
Gündoğan, Fatih
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: petri ağı
diferansiyel petri ağı
benzetim
non lineer sistem
net
differential petri net
simulation
non-linear system
Issue Date:  18
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Petri ağlarının bir modelleme aracı olarak geçtiği aşamalar taranmış ve klasik Petri ağlarından melez Petri ağlarına kadar geniş bir spektrumda Petri ağ yapısı incelenmiştir. Klasik ve diferansiyel Petri ağları ile ilgili çeşitli örnekler verilmiş, sürekli sistemler için nispeten yeni bir modelleme aracı Petri ağları yaklaşımının non-lineer sürekli sistemlerin modellenmesi için kullanılabileceği daha önce verilmiş örnekler üzerinden gösterilmiş ve yöntem yeni bir örnek üzerinde denenmiştir.
In this study the history of Petri nets as a modeling tool is scanned and it is investigated in a wide spectrum from classical Petri nets to hybrid Petri nets. Some examples about classical Petri nets and hybrid Petri nets are given. It is shown that Petri nets approach, as a relatively new modeling tool for modeling continuous systems, can be used for modelling non-linear systems upon previous examples that can be found while literature research, and the approach is tested on a new example.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5257
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8627.pdf768.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.