Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGören, Leylatr_TR
dc.contributor.authorGündoğan, Fatihtr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned02.07.2008tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T17:03:57Z-
dc.date.available2015-06-15T17:03:57Z-
dc.date.issued18.07.2008tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5257-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Petri ağlarının bir modelleme aracı olarak geçtiği aşamalar taranmış ve klasik Petri ağlarından melez Petri ağlarına kadar geniş bir spektrumda Petri ağ yapısı incelenmiştir. Klasik ve diferansiyel Petri ağları ile ilgili çeşitli örnekler verilmiş, sürekli sistemler için nispeten yeni bir modelleme aracı Petri ağları yaklaşımının non-lineer sürekli sistemlerin modellenmesi için kullanılabileceği daha önce verilmiş örnekler üzerinden gösterilmiş ve yöntem yeni bir örnek üzerinde denenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the history of Petri nets as a modeling tool is scanned and it is investigated in a wide spectrum from classical Petri nets to hybrid Petri nets. Some examples about classical Petri nets and hybrid Petri nets are given. It is shown that Petri nets approach, as a relatively new modeling tool for modeling continuous systems, can be used for modelling non-linear systems upon previous examples that can be found while literature research, and the approach is tested on a new example.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectpetri ağıtr_TR
dc.subjectdiferansiyel petri ağıtr_TR
dc.subjectbenzetimtr_TR
dc.subjectnon lineer sistemtr_TR
dc.subjectneten_US
dc.subjectdifferential petri neten_US
dc.subjectsimulationen_US
dc.subjectnon-linear systemen_US
dc.titlePetri Ağ Çeşitleri Ve Diferansiyel Petri Ağlarıtr_TR
dc.title.alternativePetri Net Structures And Differential Petri Netsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8627.pdf768.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.