Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5252
Title: Endüksiyon Ocak Elektronik Kontrol Sistem Tasarımı
Other Titles: Electronic Control System Design For An Induction Cooker
Authors: Söylemez, Mehmet Turan
Aytekin, Burçak
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Endüksiyon Ocak
Akım Kontrolü
Mikrodenetleyici
Induction Cooking
Current Control
Microcontroller
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, son on yıl içerisinde ev uygulamalarında özellikle ocak uygulamalarında giderek yaygınlaşan endüksiyon ocak sistemi üzerinde incelemeler yapılıp, diğer ocak tiplerine göre olan üstünlüğü, var olan fonksiyonları tanıtılmış ve çalışma prensibi incelenmiştir. Daha sonra tasarlanan sistem için en uygun kontrolör yapısı seçilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla beş tip kontrolör yapısı sisteme uygulanmış ve üç farklı durum için verdikleri cevaplar incelenmiştir. Bu üç durum; “tencere gözde sabit”, “tencere gözden hızla çekiliyor” ve “tencere algılama algoritması yokken tencere gözden hızla çekiliyor” durumlarıdır. Deneyler iki farklı yapı ve boyuttaki tencereler ile seviye 6,7,8,9,10 için gerçekleştirilmiştir. Sistem için kontrolörden beklenen koşullar tanıtılmış ve bu koşullara verdikleri cevaplar yorumlanarak en uygun kontrolör yapısı seçilmiştir.
In this study induction cooking technique which has been succesfully used for last 10 years in domestic cooking appliances is investigated. Firstly, it is compared with the other cooker types. Its effective functionalities and fundamental working concepts are defined. Then, the best suitable controller type is tried to choose for the designed system. For this purpose, 5 type controller are implemented and their responses are examined in three different situations. These three situations are “pan is on the hob”, “pan is removed from the hob suddenly” and “pan is removed from the hob suddenly without pan detection algorithm”. Tests are examined at level 6,7,8,9,10 with two different size and type pans. Consequently, the best and suitable controller is chosen for the induction cooking system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5252
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7890.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.