Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5249
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKurtulan, Salmantr_TR
dc.contributor.authorEriş, Oytuntr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned31.01.2011tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T17:03:10Z-
dc.date.available2015-06-15T17:03:10Z-
dc.date.issued31.01.2011tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5249-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ayrık olay sistemleri yaklaşımlarından Otomat yöntemi ile bir demiryolu anklaşman sisteminin otomasyonunu sağlayacak PLC fonksiyon blokları elde edilmiştir. Hazırlanan otomatlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Türkiye demiryollarında kullanılacak olan anklaşman sistemlerinden beklentilerine uygun şekilde hazırlanmıştır. TCDD’nin yönetmelikleri ve standartları doğrultusunda hazırlanan “Makas”, Ray Devresi”, “Sinyal” ve “Tanzim” fonksiyon blokları TCDD normlarına uyan tüm istasyonlarda kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan anklaşman sistemini, CENELEC 50128 standardına uygun olacak şekilde, formal bir metot olan otomat yöntemiyle tasarlanmıştır. Çalışmanın içerisinde demiryolu sinyalizasyon sistemleri ve otomat yöntemi hakkında geniş bilgi verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, yapılan çalışma ile bir demiryolu anklaşman sistemini gerçeklemek üzere, marka ve model farkı gözetmeksizin tüm PLC’lerde gerçeklenebilecek otomatların başarıyla elde edildiği söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this piece of work, PLC function blocks that will be used in order to automate an railway interlocking system are developed by using Automaton method which is a graphical model, used for the design and analysis of the discrete event systems. Automatons are designed in order to satisfy the demands of the Turkish State Railways (TCDD), from a railway interlocking system. Function blocks “Switch”, “Track Circuit”, “Signal” and “Route” are prepared due to TCDD regulations and standards; so that they can be used in any train station within Turkey. In addition to this, by using a formal method (Automaton), these function blocks satisfy the CENELEC 50128 standard. As a result of this work, it can be said that automatons that can be realized in any kind of PLCs’ are developed successfully.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPLCtr_TR
dc.subjectOtomasyontr_TR
dc.subjectDemiryolu anklaşman sistemleritr_TR
dc.subjectDemiryolu sinyalizasyon sistemleritr_TR
dc.subjectAyrık olay sistemleri otomat yaklaşımıtr_TR
dc.subjectPLCen_US
dc.subjectAutomationen_US
dc.subjectRailway interlocking systemsen_US
dc.subjectRailway signalization systemsen_US
dc.subjectDiscrete event systemsen_US
dc.subjectAutomaton Methoden_US
dc.titleBir Demiryolu Anklaşman Sisteminin Plc İle Gerçeklenmesitr_TR
dc.title.alternativeRealization Of A Railway Signalization System With Plcen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11246.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.