Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5247
Title: Asenkron Makinanın Kontrolünde Optimum Pı Tasarımı Ve Bulanık-pı İle Karşılaştırılması
Other Titles: Optimal Pi Design In The Control Of Induction Machine And Comparison With Fuzzy-pi
Authors: Gökaşan, Metin
Özkan, Devrim
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Asenkron Makina
Vektörel Kontrol
PI Kontrolör
Bulanık Kontrol
Induction Machine
PI Controller
Vector Control
Fuzzy Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada asenkron makinanın kontrolü için kullanılan PI kontrolörlerin, kontrolör katsayılarının bulunması için bir sayısal optimizasyon yöntemi kullanılmış ve makinanın değişik çalışma koşulları için elde edilen sonuçlar gözlemlenmiştir. Çalışmanın ikinici aşamasını bulanık kontrolörler oluşturmaktadır. Bilindiği üzere bulanık kontrol geride bıraktığımız on yıl içerisinde giderek daha sık kullanılan, anlaşılması ve uygulanması oldukça kolay bir yöntem olarak kontrol ve otomasyon alanındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Çalışmanın son aşamasında asenkron makinada kullanılan PI kontrolörlerden birinin yerine bir bulanık-PI kontrolör yerleştirilmiş ve bu koşullarda elde edilen sonuçlar gözlemlenmiştir.
Recently, excitation systems which need variable speed and flux parameters are often used in induction motor systems. To control such systems we can use vector control units. Direct vector control is a part of vector control in which, parameters like speed, torque, flux, etc. are generally controlled using PI controllers. In this work, a numerical optimization method is used to find appropriate PI controller constants and the results are observed for different operating conditions of the machine. Fuzzy controllers constitute the second part of this work. The fuzzy logic has been a very popular control method since the beginning of 1990s. This popularity comes from the simplicity in the comprehension and application of the method. In the last part of the work, one of the PI controllers is replaced by a Fuzzy-PI controller and the results obtained under the given conditions are observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/5247
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2043.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.