Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5243
Title: Ağlarda Dinamik İletim Hızı İle Duraksız Akış Emülasyonu Ve İletim Hızının Optimal Kontrolü
Other Titles: Streaming Network Emulation With Dynamic Trasmission Rate And Optimal Control Of Bandwith Allocation
Authors: Gören, Leyla
Şahin, Mehmet
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Duraksız akış
Servis kalitesi
Optimal kontrol
Mulatimedia streming
Quality of service
Optimal control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde çoklu ortam (multimedia-video ve/veya ses) verilerinin ağ üzerinden iletiminin popüler hale gelmesiyle duraksız akış uygulamalarında servis kalitesi daha da önemli hale gelmiştir. Çoklu ortam servislerinin sağlanmasında yüksek bant genişliği gereksinimi limitli ağ kaynaklarının en etkin şekilde kullanımını önemli bir iş haline getirmiştir. Duraksız akış uygulamalarında veri sunucudan gönderilirken aynı zamanda istemcide tamponlanarak görüntülenmektedir. Bu tez çalışmasında minimum bant genişliği tahsisatı ve maksimum istemci tampon kullanımını sağlamak için iletim hızının optimal kontrolü önerilmiştir, her istemci için sabit bir bant genişliği atanması yerine, sunucu her bir istemci için tampon kullanımı ve tüketim hızına göre iletim hızını güncellemektedir. İletim hızının optimal kontrolü için Lineer Karesel Referans İzleyici, P, PI ve PID Kontrolör tasarımları yapılmış ve bir emülatör üzerinde gerçeklenmiştir.
Recently, quality of service in streaming applications became more and more important with growing demand for multimedia transmission over network. High bandwidth requirements in multimedia transmission make the efficient use of network resource a considerable task. In streaming applications while multimedia data are transmitted from server, the received images are displayed simultaneously by buffering at client. In this thesis optimal control of transmission rate is purposed to achieve minimal allocation of bandwidth and maximal utilization of client buffer, instead of assigning a fixed bandwidth for each client, the server determines the transmission rate for each client connection according to buffer usage and playback rate. For optimal control of transmission rate Linear Quadratic Reference Tracker, P, PI and PID Controllers were designed and implemented by an emulator.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5243
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7284.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.