Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüzelkaya, Müjdetr_TR
dc.contributor.authorSağlam, Gayetr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T17:01:55Z-
dc.date.available2015-06-15T17:01:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5233-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bulanık mantığın temel kontrolörlerinden olan bulanık PID kontrolörüne hiyerarşik özelliğin kazandırılması ele alınmıştır. İki girişli ve üç girişli PID kontrolör yapılarının yanısıra üç girişli PID kontrolörden faydalanarak oluşturulan hiyerarşik PID kontrolör, temel üç doğrusal sistem ve bir doğrusal olmayan sistem üzerinde uygulanarak kontrol amaçları gerçekleştirilmeye çalışılmış, önerilen hiyerarşik yapının performansı diğer iki PID kontrolör performansıyla karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları incelendiğinde, bulanık mantık kontrolde hiyerarşik yapının doğrusal olmayan sistemde doğrusal sistemlere göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Yine de hiyeraşik bulanık mantık PID kontrolörün üstünlüğü hakkında bir genelleme yapabilmek için çeşitli doğrusal olmayan sistemler üzerinde incelemeler sürdürülmelidir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, as being one of the fundamental controller types of the fuzzy logic approach, fuzzy PID controller and its hierarchical designed form are dealed with. In addition to two and three-input fuzzy PID controller structures, hierarchical fuzzy PID controller structure, which is formed by means of three-input controller, are applied on three linear benchmark systems and a nonlinear system in order to achieve control purpose and compare the performance of proposed hierarchical controller structure with the other two PID conroller performances. Referring to the simulation results, it is seen that hierarchical structure in fuzzy logic control dominates in nonlinear system compared to linear systems. However, to make a generalization about the superiority of hierarchical fuzzy logic PID controller, the controller structure is needed to be examined on various nonlinear systems.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBulanık mantıktr_TR
dc.subjectBulanık mantık PID kontrolörlertr_TR
dc.subjectHiyerarşik bulanık mantık kontrolörlertr_TR
dc.subjectFuzzy logicen_US
dc.subjectFuzzy logic PID controllersen_US
dc.subjectHierarchical fuzzy logic controllersen_US
dc.titleHiyerarşik Bulanık Mantık Pıd Kontrolörleritr_TR
dc.title.alternativeHierarchical Fuzzy Logic Pid Controllersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4670.pdf514.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.