Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5233
Title: Hiyerarşik Bulanık Mantık Pıd Kontrolörleri
Other Titles: Hierarchical Fuzzy Logic Pid Controllers
Authors: Güzelkaya, Müjde
Sağlam, Gaye
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Bulanık mantık
Bulanık mantık PID kontrolörler
Hiyerarşik bulanık mantık kontrolörler
Fuzzy logic
Fuzzy logic PID controllers
Hierarchical fuzzy logic controllers
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bulanık mantığın temel kontrolörlerinden olan bulanık PID kontrolörüne hiyerarşik özelliğin kazandırılması ele alınmıştır. İki girişli ve üç girişli PID kontrolör yapılarının yanısıra üç girişli PID kontrolörden faydalanarak oluşturulan hiyerarşik PID kontrolör, temel üç doğrusal sistem ve bir doğrusal olmayan sistem üzerinde uygulanarak kontrol amaçları gerçekleştirilmeye çalışılmış, önerilen hiyerarşik yapının performansı diğer iki PID kontrolör performansıyla karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları incelendiğinde, bulanık mantık kontrolde hiyerarşik yapının doğrusal olmayan sistemde doğrusal sistemlere göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Yine de hiyeraşik bulanık mantık PID kontrolörün üstünlüğü hakkında bir genelleme yapabilmek için çeşitli doğrusal olmayan sistemler üzerinde incelemeler sürdürülmelidir.
In this study, as being one of the fundamental controller types of the fuzzy logic approach, fuzzy PID controller and its hierarchical designed form are dealed with. In addition to two and three-input fuzzy PID controller structures, hierarchical fuzzy PID controller structure, which is formed by means of three-input controller, are applied on three linear benchmark systems and a nonlinear system in order to achieve control purpose and compare the performance of proposed hierarchical controller structure with the other two PID conroller performances. Referring to the simulation results, it is seen that hierarchical structure in fuzzy logic control dominates in nonlinear system compared to linear systems. However, to make a generalization about the superiority of hierarchical fuzzy logic PID controller, the controller structure is needed to be examined on various nonlinear systems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5233
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4670.pdf514.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.