Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5212
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSöylemez, Mehmet Turantr_TR
dc.contributor.authorMecitoğlu, Fatihtr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned07.02.2013tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T16:59:57Z-
dc.date.available2015-06-15T16:59:57Z-
dc.date.issued18.02.2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5212-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractDemiryolu ulaşımının giderek hızlanması ve sürekli olarak büyümesi, demiryolu sinyalizasyon ve anklaşman sistemlerinin merkezden izlenmesini ve kontrolünü gerekli hale getirmiştir. Demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin güvenli olarak çalışması için, demiryolu sinyalizasyon sistemi donanım ve yazılımının güvenilir yapıda olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, demiryolu sinyalizasyon sistemini bilgisayar ortamında simüle eden yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen yazılımlar, SCADA yazılımı ve PLC Simülatörüdür. Öncelikle bu yazılımların işlevleri belirlenmiştir. SCADA ve simülatör arasındaki haberleşme protokolü, Modbus TCP olarak belirlenmiştir. Daha sonra, UML diyagramları ile tasarıma geçilmiştir. Yazılımlar Nesne Yönelimli Programlama yöntemi ile tasarlanmıştır. UML bileşen diyagramı, sınıf diyagramları, durum diyagramları ve sıra diyagramı çizilmiştir. Tasarım aşamasından sonra programların yazılmasına başlanmıştır. Programlar Qt derleyicisinde C++ programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Geliştirilen programlar test edilmiştir. Sonuç olarak, gerçek anklaşman sistemine benzer şekilde çalışan bir simülasyon ve test ortamı elde edilmiştir. Geliştirilen Simülatör ve SCADA yazılımları farklı senaryolar göz önüne alınarak test edilmiştir. Yapılan testler sonucu, yazılımların belirlenen işlevleri yerine getirdiği görülmüştür. Geliştirilen yazılımlar eğitim ve test amacıyla kullanılabilecektir.tr_TR
dc.description.abstractRailway transportation has been growing rapidly for a century. High-speed trains are reducing travel time. For a safe and efficient signaling and interlocking, centrally controlled railway interlocking and signaling systems have become necessary. For the fail-safe operation, railway-signaling system needs to have a reliable structure. In this study, software design and development of a railway signaling system simulator and SCADA system was aimed. SCADA software and a railway PLC simulator have been developed. First, software functions were defined. Modbus TCP was used as communication protocol between the Simulator and SCADA. Then, designing with UML diagrams was followed. In this step, UML component diagrams, class diagrams, state diagrams and sequence diagram were drawn. Software model of interlocking system and field equipment were created. Programming was the next stage after the design stage. Programs were developed using Qt compiler and C++ programming language. A simulation and testing environment were developed that work similar to a real interlocking system. The developed simulators and SCADA software were tested by considering different scenarios. The results of these tests indicate that the functions of the software have been fulfilled. The developed system will be able to be used for testing and training purposes.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDemiryolu sinyalizasyontr_TR
dc.subjectAnklaşman sistemitr_TR
dc.subjectSimülatörtr_TR
dc.subjectPLCtr_TR
dc.subjectSCADAtr_TR
dc.subjectUMLtr_TR
dc.subjectsignalizationen_US
dc.subjectInterlocking systemen_US
dc.subjectSimulatoren_US
dc.subjectPLCen_US
dc.subjectSCADAen_US
dc.subjectUMLen_US
dc.titleDemiryolu Sinyalizasyon Sistemi Simülatörü Ve Scada Sistemitr_TR
dc.title.alternativeRailway Signalization System Simulator And Scada Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID459843tr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13271.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.