Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5210
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgenç, Ali Fuattr_TR
dc.contributor.authorNak, Handantr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned31.01.2013tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T16:59:54Z-
dc.date.available2015-06-15T16:59:54Z-
dc.date.issued31.01.2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5210-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada değişken hızlı değişken kanat açılı bir rüzgâr türbininin modellenmesi, kontrolü ve benzetimi yapılmıştır. Rüzgâr türbinleri; aerodinamik model, mekanik model, elektriksel model, kanat açısı eyleyicisi ve kontrol sistemi olmak üzere 5 alt sistem olarak modellenmiş ve kanat açısı kontrolü ile generatör moment kontrolü üzerinde durulmuştur. Kontrol stratejisinde, düşük rüzgâr hızlarında rüzgârdan kazanılabilecek maksimum gücü elde etme, yüksek rüzgâr hızlarında ise türbin gücünü ve rotor açısal hızını sabit tutarak rüzgâr türbinini aşırı yüklerden korumak esas alınmıştır. Kısmi yük bölgesinde sadece generatör moment kontrolü yapılırken; tam yük bölgesinde rotorun fazla hızlanmasını önlemek için generatör moment kontrolüne ek olarak kanat açısı kontrolü yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde rüzgâr türbini sisteminin istenildiği şekilde çalıştığı görülmüş ve kontrol stratejisinin kullanılabilirliği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the modeling, control and simulation of variable speed variable pitch wind turbines are explained. For this purpose, the aerodynamic model, mechanical model, electrical model, blade pitch actuator model of the wind turbine are explained. After that, whole turbine control strategy, pitch angle control and generator torque control are discussed in detail. In control strategy, between the cut in wind speed and rated wind speed, it is desirable to capture as much power as possible from the wind. Generator torque control is used in this region while the blade pitch is kept constant at an optimal value for maximum wind energy. In above-rated wind speed, the captured power needs to be limited because of the both mechanical and electrical constraints. In this region generator torque control and blade pitch control are used together. The results show that the wind turbine system works properly and this control strategy can be used in practice.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectRüzgar türbini modelitr_TR
dc.subjectKanat açısı kontrolütr_TR
dc.subjectMoment kontrolütr_TR
dc.subjectWind turbine modelen_US
dc.subjectPitch controlen_US
dc.subjectTorque controlen_US
dc.titleDeğişken Hızlı Değişken Açılı Rüzgar Türbinlerinin Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeControl Of Variable Speed Variable Pitch Wind Turbinesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID458609tr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13195.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.