Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgezen, Fuattr_TR
dc.contributor.authorEroğlu, Didemtr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-05tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:26:00Z-
dc.date.available2015-06-12T18:26:00Z-
dc.date.issued2010-07-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5117-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, soyut harmonik analizde önemli yer tutan amenable konusu incelenmiştir. Soyut harmonik analiz, yerel kompakt gruplar ve bu gruplarla ilgili cebirleri inceler.Yerel kompakt gruplar ise reel sayıların cebirsel özellikleri (abelyen grup veya cisim) ,topolojik özellikleri (yerel kompakt ve reel sayılar üzerinde sürekli fonksiyon kavramı) ölçü özelliklerinin (integrasyon teorisinin temeli olan aralık ölçüsü) genellemesidir. Amenable kavramı yerel kompakt gruplar için çok ayırt edici özellik ve modern ölçü teorisinin kaynağıdır. Bu çalışmada da önce yarıgruplarda verilen amenable kavramının yerel kompakt gruplara genelleştirilmesi gösterilmiştir. Ölçü teorisinde, ölçünün değişmezliği ile ilgili olan amenable kavramının daha sonra Hoschchild kohomoloji terimleri ile Banach cebirlerinde nasıl tanımlandığı gösterilmiştir. Son olarak değişmeli ve değişmeli olmayan amenable radikal Banach cebirlerine örnek verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe subject of “amenable” which takes an important place in abstract harmonic analysis has been explored in this study. Abstract harmonic analysis deals with locally compact groups and the algebras related to these groups. Locally compact groups are the generalization of such properties of real numbers as algebraic properties (abelian group or field), topological properties (the concept of continous function on locally compact and real numbers) and measure properties (the measure of interval which is the basis of integration theory). The concept of “amenable” is the source of the very distinctive feature for locally compact groups as well as the modern measure theory. In parallel, the generalization of the amenable concept, which was first given in semigroups, to locally compact groups has been shown in this study. In measure theory, it has been shown how the amenable concept, which is related to the constancy of measure, is later defined in Hoschchild cohomology terms and in Banach algebras. Eventually, examples of commutative and non-commutative radical Banach algebras have been given.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectJacobson radikaltr_TR
dc.subjectamenabilitytr_TR
dc.subjectHoschchild kohomolojitr_TR
dc.subjectJacobson radicalen_US
dc.subjectamenabilityen_US
dc.subjectHoschchild cohomologyen_US
dc.titleAmenable Banach Cebirleritr_TR
dc.title.alternativeAmenable Banach Algebrasen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMatematik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMathematics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10720.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.