Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilge, Ayşe Hümeyratr_TR
dc.contributor.authorUğuz, Selmantr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:25:59Z-
dc.date.available2015-06-12T18:25:59Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5115-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ilk önce vektör demetlerinin karakteristik sınıflarının eğrilik 2-formunun invariyant polinomları cinsinden ifadesi incelenmiş ve eğrilik 2-formunun çeşitli kuvvetlerinin izleri ile invariyant polinomlar arasındaki sayısal bağıntılar hesaplanmıştır. Daha sonra spinc yapılarının reel ve kompleks temsilleri incelenerek, koşulunu sağlayan anti-Hermitsel matrislerin manifold yapısı belirlenmiş, bu manifoldların maksimal alt uzaylarının boyutları hesaplanmıştır. spinc yapısına sahip 8-manifoldların reel ve kompleks temsilleri ayrıntılı olarak incelenmiş, bu temsiller ile spinc yapısını belirleyen “kalibrasyon 4-formu” arasındaki bağıntılar ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the expression of the characteristic classes of vector bundles in terms of the invariant polynomials of the curvature of a connection is reviewed and the numerical relations between the traces of powers of the curvature 2-form matrix and the invariant polynomials are obtained. Then the real and complex representations of spinc structures are reviewed and the manifold structure and the dimension of maximal linear subspaces of the skew-hermitian matrices satisfying the condition , are determined. The real and complex representations of spinc structures on 8-manifolds are studied in detail and the relations between these representations and the “calibration 4-form” are elucidated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subject: spinc yapılarıtr_TR
dc.subject8-manifoldlartr_TR
dc.subjectspinc structuresen_US
dc.subject8-manifoldsen_US
dc.title8- Manifoldlar Üzerinde Spinc Yapılarıtr_TR
dc.title.alternativeSpinc Structures On 8-manifoldsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMatematik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMathematics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2152.pdf351.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.