Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞentürk, Zerrintr_TR
dc.contributor.authorKayacan, Selçuktr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-06-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:25:56Z-
dc.date.available2015-06-12T18:25:56Z-
dc.date.issued2010-07-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5112-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında lokal olarak konform Kaehler manifoldların CR-altmanifoldları sunulmuştur. Frobenius Teoremi göz önüne alınarak hemen hemen Hermit bir N manifoldunun bir CR-altmanifoldu M nin maksimal holomorfik distribüsyonu D ve D nin tamamlayıcı dik distribüsyonunun integrallenebilmesi için gerek ve yeter koşullar ispatlanmıştır. Eğer N bir Hermit manifold ise, bu taktirde M nin bir CR-manifold olduğu gösterilmiştir ki, bu Teorem CR-altmanifoldunun CR-manifold olarak isimlendirilebileceğini gösterir. Ayrıca çevreleyen manifold N bir lokal olarak konform Kaehler manifold ise holomorfik distribüsyon D nin integrallenebilmesi için koşullar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, CR-submanifolds of locally conformal Kaehler manifolds are presented. Taking into account the theorem of Frobenius it is proved that the necessary and sufficient conditions for the integrability of the maximal holomorphic distribution D and the complementary orthogonal distribution on a CR-submanifold M of an almost Hermitian manifold N. It is showed that if N is a Hermitian manifold, then M is a CR-manifold which justifies the name CR-submanifold. Also we set the conditions for the holomorphic distribution D to be integrable provided that the ambient space N is a locally conformal Kaehler one.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectManifoldlartr_TR
dc.subjectKaehler manifoldutr_TR
dc.subjectManifoldsen_US
dc.subjectKaehler manifoldsen_US
dc.titleLokal Olarak Konform Kaehler Manifoldların Cr-altmanifoldlarıtr_TR
dc.title.alternativeCr-submanifolds Of Locally Conformal Kaehler Manifoldsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMatematik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMathematics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10477.pdf468.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.