Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Şafaktr_TR
dc.contributor.authorYüce, Ozan Serhattr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned30.06.2008tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:20:33Z-
dc.date.available2015-06-12T18:20:33Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5081-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada sıcak yığma işleminin etkilerinin incelenmesi amacıyla sıcak şekillendirme koşullarındaki mikro yapı oluşumu araştırılmıştır. Araştırmalarda sıcaklık ve şekil değişimi etkisi ile malzeme yapısında oluşan mekanizmalar, oluşumları ve türleri irdelenerek literatürde sunulan örnekler dahilinde açıklanmaya çalışılmıştır. Sıcak yığma işleminin uygulandığı deneysel çalışmada 1040 çeliği 800 C, 900 C, 1000 C ve 1100 C sıcaklıklarda; e=-0,22 , e= -0,51 ve e= -0,92 şekil değişimi değerlerinde sıcak yığma işlemine maruz tutulmuştur. Yığılan numunelerin yığma eksenindeki kesiti üzerindeki sertlik değerleri ve mikro yapı farklılıkları incelenmiştir. Mikro yapı görüntüleri ve sertlik ölçümleri sonucu elde edilen veriler yardımı ile literatürde sunulan içyapı modellerinden bazıları (Hodgson, Sellars ve Senuma) kullanılarak ortalama tane boyutu gelişimi modellenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, microstructure evolution in hot forging conditions had been investigated to predict the effects of hot upsetting process. The mechanism types and evolutions that occur in the material structure with the effect of temperature and strain were studied and explained by various examples from the scientific literature. 1040 steel has been used for the experimental hot upsetting process in 4 different temperatures as 800 C, 900 C, 1000 C and 1100 C with 3 different strain of e= -0,22 , e= -0,51 and e= -0,92. Hardness and microstructure distribution have been studied from the parallel to height cross section of hot forged specimens. With the help of microstructure figures and results of hardness testes, some of the mentioned microstructure models had been used to model for the evolution of average grain size. The result obtained from the models used for qualitative comparison and evaluated with the experimental data.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMalzeme Modellemetr_TR
dc.subjectSıcak yığmatr_TR
dc.subjectYeniden kristalleşmetr_TR
dc.subjectTane Büyümesitr_TR
dc.subjectMikroyapı Değişimitr_TR
dc.subjectMaterial Modelingen_US
dc.subjectHot Upsettingen_US
dc.subjectRecrystalizationen_US
dc.subjectGrain Growthen_US
dc.subjectMicrostructure changesen_US
dc.title1040 Çeliğinin Sıcak Yığılmasında Malzeme Modellemetr_TR
dc.title.alternativeMaterial Modelling Of 1040 Steel In Hot Upsettingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMalzeme ve İmalattr_TR
dc.contributor.departmentMaterial and Manufacturing Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8592.pdf6.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.