Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5080
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVural, Murattr_TR
dc.contributor.authorMuzafferoğlu, Hizber Ferittr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned26.06.2008tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:20:32Z-
dc.date.available2015-06-12T18:20:32Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5080-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractDarbeli akımla MIG/MAG kaynağında darbe parametrelerinin dikiş geometrisine etkisi konusundaki bu çalışmada ilk olarak MIG/MAG kaynak yönteminin hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığına ilişkin bilgi verilmiştir. Geleneksel MIG/MAG yönteminde görülen kısa devre metal transferi, küresel formda metal transferi ve eksenel sprey metal transferi modlarının özellikleri, avantajları ve yetersiz kaldıkları noktalar belirtilmiştir. Darbeli akım kullanılmasının geleneksel yöntemde görülen farklı transfer modlarının avantajlarını nasıl bir araya getirdiği vurgulanmıştır. Darbe parametrelerinin dikiş geometrisi üstündeki etkilerine ayrı ayrı değinilmiştir. Bunun dışında geleneksel MIG/MAG kaynağında dikiş geometrisine etki eden faktörlerin darbe parametreleri ile ilişkisi, buna bağlı olarak bu faktörlerin darbeli akımla MIG/MAG kaynağında seçiminin ve ayarının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmiştir. Son olarak bahsi geçen parametrelerin etkilerinin incelenebilmesi için dört farklı grupta deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu deneysel çalışmalar ile önceden ayrı ayrı dikiş geometrisi üstündeki etkileri vurgulanmış olan darbe parametrelerinden pik akım genliğinin değişimi ve buna bağlı olarak pik akım süresinin değişiminin dikiş geometrisi üzerindeki sinerjik etkisi araştırılmıştır. Bunun dışında ikinci deney grubunda, pik akım genliği ve pik akım süresi tarafından kontrol edilen damla boyutunun değişiminin, dikiş geometrisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü grup deneylerde ise sırasıyla tel besleme hızı ve ark boyu gibi geleneksel MIG/MAG kaynağında büyük önemi bulunan kaynak parametrelerinin darbeli akımdaki davranışları ve etkileri incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study on the subject of the effects of pulse parameters on weld bead geometry in pulsed gas metal arc welding, firstly necessities which caused development of gas metal arc welding are reported. Characteristics, advantages and limits of short circuit metal transfer mode, globular metal transfer mode and axial spray metal transfer mode which are obtained in conventional gas metal arc welding, are expressed. How pulsed current combined the advantages of different transfer modes of conventional method is highlighted. Effects of pulse parameters on weld bead geometry are mentioned one by one. In addition, relations between pulse parameters and factors that affect weld bead geometry in conventional gas metal arc welding are enlightened; according to this, information is given on selection and setup of these factors, in pulsed gas metal arc welding. Finally, experiments are conducted in four different categories to determine the effects of these parameters on weld bead geometry by experimental study. In the first group of experiments, the synergic effect of peak current and peak current duration, on weld bead geometry, is investigated. In the other groups of experiments, the effect of droplet size which is also affected by peak current and peak current duration, the effect of wire feeding rate and arc length, on weld bead geometry, is investigated respectively.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMIG/MAG kaynağıtr_TR
dc.subjectDarbeli akımtr_TR
dc.subjectDikiş Geometrisitr_TR
dc.subjectDarbe parametreleritr_TR
dc.subjectGMA weldingen_US
dc.subjectPulsed currenten_US
dc.subjectWeld bead geometryen_US
dc.subjectPulse parametersen_US
dc.titleDarbeli Akımla Mıg/mag Kaynağında Darbe Parametrelerinin Dikiş Geometrisine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Pulse Parameters On Weld Bead Geometry In Pulsed Gas Metal Arc Weldingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMalzeme ve İmalattr_TR
dc.contributor.departmentMaterial and Manufacturing Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8573.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.