Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5077
Title: Termoplastiklerin Birleştirilmesinde Kullanılan, Ultrasonik Kaynak Yönteminde Kaynak Kalitesini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
Other Titles: In Plastic Joining , Analysing The Fundamental Parameters Which Is Operating The Welding Quality In Ultrasonic Welding Technique
Authors: Dikicioğlu, Adnan
Taş, Yiğit
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: ULTRASONİK KAYNAK YÖNTEMİ
KAYNAK BÖLGESİ TASARIMI
KAYNAK KALİTESİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
ULTRASONİC WELDİNG TECHNİQUE
JOİNT DESİGN
THE PARAMETERS OPERATING THE WELDING QUALITY
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, plastiklerde birleştirme yöntemlerinden ultrasonik kaynak metodunun üretim kolaylığı, çevrim süresi, maliyet, dayanım, ve kalite açısından diğer birleştirme yöntemleri ile kıyaslanması gerçekleştirilmiştir . Ayrıca günümüzde yeni yeni gelişmekte olan Ultrasonik Kaynak Metodu’nun avantajları irdelenmiş , ve çeşitli örneklerle kullanım alanlarına temas edilmiştir. Ultrasonik Kaynak yöntemindeki önemli parametreler ele alınmış ve ayrıntıları ile teoride kalınmayıp gerçek uygulamaları ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak da kaynak bölgesi tasarımının ve kaynak esnasında geçerli olan parametrelerin parça beklentilerini karşılamak açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmaların sonunda karşılaştığımız gerçek; bir ürünün daha konsept tasarım aşamasında üretim yönteminin belirlenmesi gerekliliği, ve bununla beraber Ultrasonik Kaynak Metodunun ,kaynak sırasında kaynak kalitesine etkiyen parametrelerinin doğru seçilmesi durumunda ne kadar hızlı ,amaca uygun ve kaliteli bir üretim metodu olduğu ortaya çıkmıştır.
In this study , Ultrasonic Welding Technique is being compared with other bonding mechanisms by evaluating them in ease of produce, cycle time, cost, strength, and quality. Besides, the advantages of Ultrasonic Welding Technique which has a close exploration, are being considered ,and dealed with the use of technique by looking over some examples. The fundamental parameters of Ultrasonic Welding Technique are being discussed by not standing in the theory , also handling with remarkable practices. Nevertheless ,it is realized how important determining the joint design and the correct parameters in order to go to meet the requirements that we expect from the part. Consequently the reality what is faced is; it is necessary to determine the production method during the concept design and as in case of determining the correct parameters which are affecting directly the welding quality , you can consider the beneficial abilities of Ultrasonic Welding Technique such as suitable for clean, low cost, high quality and high volumed productions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5077
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8417.pdf17.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.