Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4990
Title: İstanbul-fatih İlçesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: The Expoloration Of Soil Characteristics Of Istanbul-fatih District
Authors: Akyüz, H. Serdar
Şahin, Mehmet
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Keywords: zemin sınıflaması
nehrp
zemin özellikleri
istanbul-fatih ilçesi zemini
soil classification
soil characteristics
Issue Date: 25-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul-Fatih İlçesinin zemin özelliklerinin jeolojik-jeoteknik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma arazi gözlemleri yanında deney ve gözlem amaçlı sondaj loglarından yararlanılarak jeolojik harita hazırlanmıştır, bunun için ilçede yapılmış olan çok sayıda sondaj ve diğer sismik ölçümler derlenmiş ve inceleme alanı ile ilgili eğim, yeraltı suyu ve kat haritaları da oluşturulmuştur. Fatih İlçesi sınırları içinde yürütülen bu tez çalışması sonucunda, zemin koşullarının belirlenmesi ve deprem tehlike hesaplarında kullanılmak üzere NEHRP (2000) sistematiğine göre sınıflandırılma yapılmıştır. Fatih ilçesi içindeki hangi bölgelerin daha az, hangi bölgelerin daha çok etkileneceği zemin davranışları açısından araştırılmış ve bir risk haritası ortaya çıkartılmıştır.
In this study, it is aimed to survey of geological-geotechnical characteristics of Istanbul- Fatih district. Geological map has been made by benefiting from drilling logs having research and observation goal, for this aim, numerous drilling and other seismic measurements being made in the district have been compiled and applied to, geological maps have been formed and geologic structure related to the district have been put on the map. In the result of this thesis study being executed within the borders of Fatih District, the classification according to the NEHRP (2000) systematic have been made in order to determine the soil charecteristics and for being used in earthquake risk assesments, in addition, the parameters like slope, underground water position, horizantal acceleration velocity and apparent resistivity have been determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4990
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.