Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4958
Title: Görsel Final Kalite Kontrol Sistemleri
Other Titles: Visual Final Quality Control Systems
Authors: Söylemez, Mehmet Turan
Toklu, Deniz
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Machine Vision
Quality Control Systems
Machine Vision based measurement
intelligent industrial cameras
Labview applications
Machine Vision
Quality Control Systems
Machine Vision based measurement
intelligent industrial cameras
Labview applications
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, üretim hatlarında gün geçtikce önem kazanan kalite standartlarının yakalanmasında etkin rol oynayan yapay görme tabanlı görsel final kalite kontrol sistemleri açıklanmış, bu tür sistemlerin tasarım aşamaları açıklanarak uygulama açısından en uygun sistemin nasıl tasarlana bileneceğinin üzerinde durulmuş, bu tür sistemlerde kullanılan yapay görme veya makine görme olarak adlandırılan teknik açıklanarak başarılı bir yapay görme sisteminin baştan sona tüm basamakları incelenmiştir. Bu tür kalite kontrol sistemlerinin üretici firmaya kazandırdığı avantajlar belirlenerek sonuçları tartışılmıştır. Endüstride her üretici kalite kontrol işlemine ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde halen ülkemizde bu işlemler insan faktörüne bağlı çözümlerle yapılmaya devam edilmesine karşın özellikle yüksek hızlı, fazla fiziksel özellikteki sürekli üretim hatlarında kullanılması en uygun çözüm yapay görme tabanlı sistemlerdir. Bir yapay görme tabanlı kalite kontrol sistemi yazılım ve donanım açısından iki bölümden oluşmaktadır. Özellikle bu tür sistemlerde uygun donanım seçimi sistem performansını ve yazılım kolaylığını birebir etkilemektedir. Bu neden ile bu tür yapay görme tabanlı sistemlerin tasarımında ilk önce bilinmesi gereken donanım detaylarıdır ve uygulamaya göre kamera, lens, aydınlatma sistemi gibi en uygun donanım konfigürasyonunun çıkartılması gerekmektedir. Donanım seçimlerinde yapılacak hatalar, kullanılacak yazılım veya yazılım kabiliyeti ne kadar üstün olursa olsun göz ardı edilemeyecek boyutlarda sonuçlar doğurabilir. Bu çalışma içerisinde anlatılan tüm detaylar ve özellikler ışığında Procter & Gamble ACE üretim tesislerinde tesis ihtiyaçlarına ve kullanıcı isteklerine bağlı kalınarak uygulama projesi gerçekleştirilmiş ve sistem tasarımı ve kurulum basamakları anlatılmıştır. Uygulama projesinde geleneksel yöntemler dışında sistem performansını oluşabilecek tüm olumsuzluklara rağmen en üst seviyede tutmak ve tesisteki tüm olumsuz ortam koşullarından zarar görmeden geleneksel yöntemlere nazaran çok daha uzun ömürlü olacağı tespit edilen endüstriyel akıllı kamera sistemi kullanılmıştır. Geleneksel yöntemlere nazaran yeni nesil sistemlerin avantajları ve dezavantajları incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda görsel final kalite kontrol sistemlerinin nasıl geliştirilebileceği ve kontrol sistemlerine robot kontrol opsiyonlarının eklenmesi konusunda çalışılmalıdır. Yapılan bu çalışma yapay görme teknolojisi ve endüstriyel kullanım alanları konusunda çalışan araştırmacılara bir kaynak olacaktır. Keywords: Machine Vision, Quality Control Systems, Machine Vision based measurement, intelligent industrial cameras, Labview applications.
In this study, the machine vision based systems that are usable for achieving quality control standarts which are getting more important day by day for production lines are explained. How a system like this can be designed is discussed, giving information on machine vision technologies that are used for quality control systems and study on the steps for successful machine vision system are studied. The advantages of these visual quality systems for the manufacturers are also determined and discussed. Human based solutions are still being used almost all manufactures need visual final quality control systems. Although in our country for such proceses, for the high speed lines and for the products that have complex physical features at continuous production lines machine vision based systems are the best choices. A machine vision control system can be separated into two sections as software and hardware. Especially in these kind of systems hardware selection process is very critical for system performance and software development complexity. That’s why at the beginning of designing such systems it is important to have good knowledge about hardware choices and form the most compatible hardware configuration for the application such a camera, lens and lightening equipment. By using powerful software and strong techniques wrong choices for hardware selection can not be tolerated. The details of this project are materialized at Procter & Gamble ACE production foundation considering the actual demands of the factory and customer requirements. All the steps of designing and installing the system are explained. In the project instead of traditional hardware and techniques, new generation intelligent industrial cameras are used to prevent the system performance at the highest level against all negativeness of foundation and environmental conditions the endurance of the new generation system is determined to be better in comparison to classic design. At last the advantages and disadvantages of the new generation and traditional choices are discussed. This topic mentioned in this study about using machine vision technologies for final quality control applications are more effective rather than human beings or the other techniques. This study can be s a source information for the people who will use or study about machine vision techniques and its usage at industrial applications. Keywords: Machine Vision, Quality Control Systems, Machine Vision based measurement, intelligent industrial cameras, Labview applications.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/4958
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3631.pdf4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.