Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4953
Title: Petri Ağlarının İncelenmesi Ve Örnek Bir Kontrol Sistemine Uygulanması
Other Titles: Investigation Of Petri Nets And Its Application On A Sample Control System
Authors: Kurtulan, Salman
Başkocagil, Cem
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Petri Ağları
ayrık olaylı sistemler
sistem modelleme
Petri Nets
discrete event systems
system modeling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gerçek hayattaki sistemlerin davranışlarını incelemek ve analiz etmek için bu sistemlerin modellenmesi artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu amacın karşılanması için sayısız yöntem ve modelleme araçları mevcuttur. Petri Ağları (Petri Nets) sistemlerin grafiksel olarak modellenmesini sağlamakta ve sunduğu matematiksel ve yapısal analiz teknikleriyle bir sistemin davranışlarının incelenmesini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Petri ağları bir graf olarak ifade edilmekte ve bu graf modellenecek sistemin yapısına karşılık düşürülmektedir. Sistemin dinamik davranışı jeton denilen aktif nesnelerle ifade edilmektedir. Böylelikle modellenen sistemin hem statik yapısı hem de dinamik yapısı tek bir graf ile gösterilebilmektedir. Bunun yanı sıra matematiksel olarak ifade edilebilmesi bakımından Petri ağları güçlü analiz teknikleri sunmaktadır. Petri ağları ile modellenen bir sistemin kontrol altına alınması gerektiğinde yine Petri ağlarından yararlanılabilir. Petri ağları kontrolör tasarımı için basit ama güçlü teknikler sunmaktadır. Bu tez çalışmasında Petri ağları ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra Petri ağlarının sistemlerin modellenmesinde, analiz edilmesinde ve kontrol altına alınmasına nasıl kullanılabileceği anlatılacak ve bu bilgiler kullanılarak örnek bir sistem Petri ağları ile kontrol altına alınacaktır.
In real life, it is a necessity to model a system in order to analyze and inspect the behavior of that system. For this purpose, there are numerous methods and modeling tools. Among all of these tools, Petri Nets arises to be the best modeling tool. Petri Nets combines both graphical and mathematical aspects of a modeling tool in one. It provides a graphical representation of the system as well as mathematical analysis and inspection opportunities for that system. Graphical aspect of Petri Nets makes it easy to comprehend the system. Petri Nets actually consists of a graph and a token traveling through that graph. The graph structure is used to model the static aspects of the system whereas the token is used to model the dynamic behavior of the same system. Besides that the mathematical properties exposed by the Petri Nets are used to analyze the modeled system in detail. Petri Nets possesses powerful analysis techniques that make it possible to resolve a system failure. When it comes to the control of the modeled system, Petri Nets are very helpful as well. Petri Nets is a handy tool to be used in designing the desired controller for a system. The techniques used to control a system using Petri Nets do not require complex knowledge and too much theory so they are simple but powerful and easy to apply to a system. The objective of this study is to give a bit of know-how about Petri Nets consisting of what Petri Nets are, how Petri Nets can be used to model, analyze and control a system and finally to control a sample real – life system by making use of the aforementioned concepts of Petri Nets.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/4953
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2824.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.