Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4913
Title: Türkiye De Yapılan Bölünmüş Yolların Trafik Güvenliğine Etkisi
Other Titles: The Influence Of Divided Highways On Traffic Safety In Turkey
Authors: Gedizlioğlu, Ergun
Şahin, Mehmet
434051
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Karayolu Güvenliği
Kara Nokta
Eşdeğer Ağırlık Yöntemi
Bölünmüş Karayolu
Highway Safety
Black Points
Crash Severity Method
Divided Highways
Issue Date: 27-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda, ülkemizde yapılmakta olan “duble yollar” trafik güvenliğini artırıcı bir çözüm olarak görülmektedir. Oysa bölünmüş karayollarının, öncelikle kapasite yetersizliğini gidermek amacıyla yapılması gerektiği bilinmektedir. Bu çalışmada, çok şeritli bölünmüş karayolu haline getirilmiş bazı yol kesimlerinde; trafik hacminin kapasiteye oranı hesaplanarak, kapasite yetersizliğinin bölünmüş yol yapım gerekçesi olup olamayacağı ve daha sonra da trafik güvenliğini artırma gerekçesi sorgulanmıştır. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çok şeritli bölünmüş yollarda meydana gelen trafik kazaları ile yol iki şeritli çift yönlü iken meydana gelen trafik kazaları, önce-sonra çalışması ile; kaza sayısı, kaza tekrar oranı ve eşdeğer ağırlık yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. İncelenen devlet yollarında, trafik güvenliğini artırma amacının, önemli ölçüde sağlanamadığı görülmüştür.
The multi-lane divided highways which are continuously being constructed in the recent years in our country, are considered as a solution for the improvement of traffic safety. However, it is known that divided highways should be constructed predominantly for the purpose of removal of capacity insufficiency. In this study, first, traffic volume over capacity calculations for two lane two way highways are made in order to find whether insufficiency of capacity can be the rationale for divided highway construction, followed by an investigation of whether it can also be a rationale for the improvement of traffic safety as well. Traffic accidents on multi-lane divided highways constructed for the improvement of traffic safety are compared with the traffic accidents when the highway was two lane, by a study of before and after, with crash frequency, crash rate and equivalent property damage only (crash severity) methods. It is found that the aim of improvement of traffic safety is practically not achieved on the studied seven highway control sections.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4913
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12655.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.