Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖrencik, Bülenttr_TR
dc.contributor.authorFutacı, Toyguntr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:49Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:49Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/483-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractTaşıt araçlarının günlük hayatımızda önemli rol oynamaya başlamasıyla, araç otomasyonunun genel amaçlı bilgi işlemin bir uzantısı haline geleceğini görmekteyiz. Bunun sonucu olarak “araç yerel bilgi ağlarına erişim ve bilgi aktarımı” güncel bir araştırma konusudur. Bu tür bir iletişim için, etmen teknikleri kullanılabilir. Gezgin etmen teknolojisi, gezginlik ihtiyaçlarını en iyi karşılar niteliktedir. Bu çalışmada, araç yerel bilgi ağlarına, geniş alan ağlarından erişim ve bilgi değişimi için, etmen tabanlı bir sistem tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Çalışmada ayrıca, bu tür endüstriyel otomasyon bilgi ağlarına etmen tabanlı erişimde, farklı üreticilerin etmenleri arasında standart bir iletişim mekanizmasının gerekliliği saptanmıştır. Gezgin etmen ile sabit etmen arasında daha önceden tanımlı otomasyon amaçlı mesajların değişimi mümkün olmalıdır. Bu amaçla, ZigBee “Nitelik Değer Çifti” mesajlaşması benzeri bir uygulama seviyesi protokolü önerilmiş ve uygulanabilirliğinin gösterilmesi hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractToday’s car automation is becoming a part of more general computing environment as the car is playing important role in our daily life. As a result remotely accessing the “car automation local network” and exchanging information is a current research area. Agent oriented techniques can be used for this kind of communication indeed mobile agent technology serves the mobility requirements best. In this work, an agent based architecture was designed and implemented to access and exchange information with the nodes on the car local automation network from the wide area network to show that this kind of mechanism is useful and feasible. In this work it was also realized that, for this kind of agent accesses to the industrial automation networks, there need to be a standard way of communication between agents coming from different vendors. A mobile agent, visiting a gateway should be able to communicate with a stationary agent to exchange predetermined standard messages for automation. It is proposed that a ZigBee “Key Value Pair” messaging like application level protocol over clusters, be used for this kind of agent communication. It was shown by implementation that this kind of protocol is applicable.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEtmenlertr_TR
dc.subjectNitelik Guruplarıtr_TR
dc.subjectCAN Yolutr_TR
dc.subjectZigBeetr_TR
dc.subjectAğGeçiditr_TR
dc.subjectAgentsen_US
dc.subjectClusteren_US
dc.subjectCAN Busen_US
dc.subjectZigBeeen_US
dc.subjectGatewayen_US
dc.titleAraç Uzaktan Erişimtr_TR
dc.title.alternativeRemotely Accessing The Caren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3183.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.