Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4742
Title: Genetik Algoritma İle Bir Kompakt Isı Değiştirici Dizaynı
Other Titles: Compact Heat Exchanger Design Via Genetic Algorithm
Authors: Özkol, İbrahim
Çelik, Serhat
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Keywords: Kompakt ısı değiştiriciler
Optimizasyon
Genetik algoritma
Basınç kaybı
Ara-soğutucu
Compact heat exchangers
Optimization
Genetic algorithm
Pressure drop
Intercooler
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: En uygun ısı değiştiricinin kullanılması, ısı endüstrisinde büyük bir öneme sahiptir. Burada uygunluğun yanı sıra ısı değiştiricinin seçim zamanı da önemlidir. Bu yüzden, bu çalışmada en uygun ve en kısa zamanda ısı değiştirici tipini bulmanın zorluğunu gidermek için, değişik bir yol olan genetik algoritma kullanılmıştır. Optimum ısı değiştiriciyi elde etmek için, ısı değiştirici geometrisi, akışkanların giriş ve çıkış hızları ile sıcaklıkları ve basınç kayıpları istenilen şekilde bir uyum içinde olmalıdır. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en büyük özellik, verilen performans limitleri doğrultusunda optimum ısı değiştirici geometrisini belirlemesidir. Genellikle, literatürde, öncelikle geometri belirlenmekte ardından performans hesapları yapılmaktadır. İstenilen performans elde edilemediği zaman, yeni bir geometri için bütün hesaplar tekrardan yapılmaktadır. Bu ise, zaman kaybı ve etkili olmayan bir yöntemdir. Bu yüzden, bu çalışma verilen başlangıç değerleriyle istenilen geometriyi elde etmeye imkan vermektedir.
In heat industry, using of the best fitting heat exchanger has gained great importance. Here, beside fitness, the time to find it is important too. Therefore, in this study, to patch this gap, for both the best and the fast, finding, a different concept by using genetic algorithm is proposed. In order to obtain optimum heat exchanger; the heat exchanger geometry, inlet and outlet fluid velocities and temperatures, and pressure drops must be in a harmony by which the requirements implemented are satisfied. Most important feature of this study which makes it distinguishable is, for the given performance limits, determination of optimum heat exchanger geometry. In literature commonly, the geometry is defined at the beginning then the performance calculated. However, when the performance needed is not obtained the geometry is renewed and all the calculations are repeated. It is a time consuming and ineffective way. Therefore this study opens away to be able to calculate geometry via given initial values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/4742
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2209.pdf966.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.