Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4673
Title: Kiralama Yoluyla Bir Havayolu Şirketinin Kurulması
Other Titles: Foundation Of An Airline Company By Leasing Method
Authors: Acar, Hayri
Pardo, Metin
403121
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Aerospace Engineering
Keywords: Havayolu
İşletmeciliği
Wet-lease
Dry-lease
SHY-6A
SHT-120.95
Airline, Management, Wet-Lease, Dry-Lease, SHY-6A, SHT-120.95
Issue Date:  23
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada özel bir iş planı ile faaliyet gösterecek olan bir havayolu işletmesinin yasal mevzuata uygun olarak kurulması ve yönetilmesi için uygulanması gereken prosedür incelenmiş ve finansal olarak analizi yapılmıştır. Bu iş planı, havacılık sektöründe sıkça başvurulan wet-lease ve dry-lease gibi kiralama türlerinin kullanılmasından oluşmaktadır. Örnek havayolu işletmesi 3 adet uçağı dry-lease yöntemi ile edinecek, işletme bünyesindeki personeli kullanarak başka bir havayolu şirketine wet-lease yöntemi ile kiralayacaktır. Böyle bir havayolu şirketinin kurulması için uyulması gereken yasal mevzuat olan SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği ve SHT-120.95 Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı incelenmiş, finansal fizibilite analizi için işletmenin gelirleri ve giderleri literatürdeki birim fiyatlara uygun şekilde belirlenmiştir. Bunların sonucunda, işletmenin sıfır noktasının faaliyete geçtikten sonraki ikinci yılın sonu olduğu görülmüş ve üç yıllık fizibilite raporunda iç karlılık oranı %24 olmuştur. Bu oran yatırımın karlı bir yatırım olacağını göstermektedir.
In this study, the procedure for the foundation and the management of a specialized business planned airline in accordance with the legal regulations and its financial analysis were examined. This business plan is consisted of two frequent leasing method which are wet-leasing and dry-leasing. The airline studied in the case study has 3 airplanes aquired via dry-leasing will lease the airplanes using its own labor force to other airlines by wet-leasing method. The legal regulations, which are SHY-6A Commercial Air Transportation Management Regulations and SHT-120.95 Air Vehicle Rental Rules and Procedures Directive, are examined; revenues, capital and operational expenditures are determined relatively with the unit prices at the relevant literature. At the end of all analysis, the break-even point of the company is determined at the end of the second year and the internal rate of return of 3 year cash flow is found as 24%. This ratio shows that the investment would be a profitable investment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4673
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11611.pdf801.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.