Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4651
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzkol, İbrahimtr_TR
dc.contributor.authorŞenliol, Yalçıntr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned30.06.2008tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-10T11:21:35Z-
dc.date.available2015-06-10T11:21:35Z-
dc.date.issued19.11.2008tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4651-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractUçak bakımlarının en önemli kısmı uçak motorunun bakımıdır. Uçuşun farklı safhalarında motordan bazı veriler okunarak bakım esnasında değerlendirilmek üzere hafızada tutulur. Bu verilerin uçak bakımı sırasında değerlendirilmesi motor durumunun izlenilmesi olarak adlandırılır ve motor bakımlarının yapılması ve belirli bir dönem için planlanmasında kullanılır. Günümüzde motor durum izleme verilerinin yorumlanması uçak motor bakım departmanlarındaki insan uzmanlar tarafından yapılmaktadır. İnsan uzmanlar, çeşitli motor durum izleme yazılımları tarafından oluşturulan motor durum izleme verileri incelemektedirler. Uzmanlık bilgilerini, deneyimlerini ve motor üreticisi firmanın teknik dökümanlarını bazı parametrelerin yorumlanmasında kullanan insan uzmanlar, motorların bakımı esnasında yapılması gerekenler için kararlar vermekte ve motor bakımlarının planlamasını yapmaktadırlar. Bu çalışmada geliştirilen uzman sistem, insan uzmanların yorumladıkları bu parametreleri aynı insan uzmanlar gibi yorumlayabilmektedir. Uzman sistem, uçak motorunun o anki durumunu gösterebilmekte ve motor bakımı için tavsiyeler verebilmektedir. Bu uzman sistem, insan uzmanların iş yardımcısı olarak kullanılabileceği gibi eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir.tr_TR
dc.description.abstractThere is no doubt that one of the most important issues of aircraft maintenance is the engine maintenance. Some engine data are acquired in different part of a flight and considered in engine maintenance. This is called as engine condition monitoring and it assists in managing and forecasting engine maintenance. Today, interpreting of engine condition monitoring data is done by human experts employed in aircraft engine maintenance departments. Human experts check and consider the engine condition monitoring data which are formed by some different engine condition monitoring software. They are interpreting some parameters with their expertise and technical documents of engine manufacturer and then they decide action plans and schedule maintenance programs for the engines. The expert system which is presented in this thesis, can interpret the same parameters like a human expert. The system can monitor momentary condition of the engine and inferences advices for engine maintenance. The expert system can be used as assistant to human experts and can be used for training purposes.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYapay Zekatr_TR
dc.subjectUzman Sistemtr_TR
dc.subjectUçak Motorutr_TR
dc.subjectVerilerin Yorumlanmasıtr_TR
dc.subjectArtificial Intelligence, Expert System, Aircraft Engine, Interpreting Dataen_US
dc.titleUçak Motorunun Durum İzleme Verilerini Yorumlayan Uzman Sistemtr_TR
dc.title.alternativeInterpretation Of Aircraft Engine Condition Monitoring Data With An Expert Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentUçak ve Uzay Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentAerospace Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8591.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.