Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDökmeci, Vediatr_TR
dc.contributor.authorYazgı, Burçintr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-09T12:16:29Z-
dc.date.available2015-06-09T12:16:29Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4529-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çoklu regresyon modeli kullanılarak İstanbul ilinde kent formunun mekansal analizi farklı oluşum zamanına sahip, farklı nitelikteki çeşitli ilçelerden seçilmiş 80 ayrı örneklem alan üzerinden, on farklı değişkenin yardımı ile yapılmıştır. Yoğunluk, yol alanı, yapıadası büyüklükleri, konut fiyatı, arazi değeri, denize olan uzaklık, tarihi merkeze olan uzaklık, altmerkeze olan uzaklık ve TEM ya da E5’e olan uzaklık başlıkları altında toplanan değişkenlerin farklı kademelerde regresyon analizine sokulmasıyla ortaya çıkan sonuçlar eski yerleşme dokuları hakkında bilgi verici olduğu gibi, bundan sonra oluşacak olan yeni yerleşme alanları için de veri tabanı oluşturabilir. Kent formunu etkileyecek unsurlar göz önünde tutularak, değişen tercihler ile birlikte kent formu elemanlarının nasıl değiştiğine ve değişeceğine ışık tutması sebebiyle kentin gelişimi ile ilgilenen bütün disiplinlere kentin sağlıklı gelişimine yardımcı bir çalışmadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study by using the multiple regression model, the spatial analysis of urban form in Istanbul is done in eighty different case study areas as they have different historical backgrounds and properties by the help of ten variables. Density, road area, size of the urban block, house price, land price, distance to the historical centre, distance to the subcenter, distance to the sea and distance to the main roads like TEM and E5 are the variables which are used in different stages to have the spatial analysis and the results of the study gives information about the different structures of urban forms that occured up to now, and is a database for further new urban forms. With the changing trends and also the factors influencing urban form, study shows how the elements of urban form changed and in what way they will change in the future. As a result of this, the study can be helpful for the disiplines related to the urban develeopment to have a better city.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKent formutr_TR
dc.subjectÇoklu Regresyontr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectUrban Formen_US
dc.subjectMultiple Regressionen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.titleİstanbul Da Kent Formunun Mekansal Analizitr_TR
dc.title.alternativeThe Spatial Analysis Of Urban Form In Istanbulen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentŞehir Planlamatr_TR
dc.contributor.departmentUrban Planningen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Şehir Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4300.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.