Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4409
Title: İş Süreçleri Yönetim Sistemlerinin Güncel Durumu Ve Kurulumu
Other Titles: The Recent State Of Business Process Management Systems And An Implementation
Authors: Sümen, Halefşan
Can, Fehime Çağlayan
Savunma Teknolojileri
Defence Technology
Keywords: Süreç
Süreç iyileştirme
Süreç optimizasyonu
Süreç modelleme
Süreç performansı
Süreç yenileme
Süreç yönetimi
Süreç kontrol
İş süreçleri yönetim sistemleri
Yazılım programları
Web servisleri
Process
Process improvement
Process optimization
Process modelling
Process performance
Process renewal
Process management
Process control
Business process management systems
Software programs
Web services
Issue Date: 23-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İş hayatında olup da süreç, süreç iyileştirme, süreç yönetimi vb gibi kavramları duymamak mümkün değil. Üretim alanında Yalın, 6 Sigma, Sürekli İyileştirme; bilgi teknolojilerinde SOA, iş akışı, BAM gibi kavramlarının hepsi bir şekilde sürecin iyileştirilmesine odaklanır. Günümüz koşullarında süreçler artık sadece kurum içinde başlayıp kurum içinde biten bağımsız yapılar değildir. Dış kaynak kullanımı, küreselleşme, çoklu lokasyonlar vb. konular süreçlerin kapsamını kurumların dışına taşımakta ve özellikle süreç içinde kullanılan bilgi teknolojilerinin entegrasyonunu ve bunun yönetimini önemli bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Başlarda bağımsız entegrasyon uygulamaları, süreç izleme ve takip uygulamaları veya süreç tasarım ve modelleme uygulamaları halinde karışımıza çıkan çözümler günümüzde tek bir çatı altında birleştirilerek birer süit olarak konumlandırılmaya başlanmıştır. Bundan birkaç yıl öncesine kadar BT alanında duyulmaya başlanan ve bugün teknoloji yönetimi konuları arasında en sıcak konulardan biri olan BPM, Business Process Management (İş Süreci Yönetimi) kelimelerinin kısaltmasıdır. Yukarıda bahsedilen ve iş dünyasında kullanıla gelen süreç iyileştirme yöntemlerinin getirdiği tüm deneyim, düşünce yöntemi ve iş yönetimi tarzlarını içinde birleştiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. En yalın hali ile BPM; operasyonel iş sürecini tasarlamak, analiz etmek, yürürlüğe koymak ve kontrol etmek için kullanılan araç metot ve teknolojiler bütünüdür denebilir. BPM, süreçlerin performanslarını geliştirmek için iş birimleri ile bilgi teknolojileri çalışanlarını bir araya getiren bir platform olarak da çözüm sunmaktadır. Ancak BPM paketlerinin güncel durumuna baktığımızda henüz teknolojik evrimini tamamlayıp yaygın bir teknoloji olarak günümüz dünyasında yerini almadığını görürüz. BPM sistemlerinin kurulumu kendi içinde gerek teknolojik gerekse de süreçsel bazı sıkıntıları beraberinde getirmekle beraber; herhangi bir BPM sisteminin kurulumu ile bir işletmenin kazanacakları oldukça fazladır.
If you are in any business or industry it is not alike to be unfamiliar with the concepts like process, process management or process improvement. You may know about process improvement methods like Lean and Six Sigma or about new technologies like Business Activity Monitoring (BAM) or Service- Oriented Architectures (SOA) or workflow engines. Today, processes are not distinct subjects and they are not limited to the enterprise’s territories. Concepts like outsourcing, globalization and multi-locational enterprises enforce the processes to extend outside the enterpise. This, however brings the integration of information Technologies used within the process as a major factor in process improvement. Application that once were offered standalone like integration solutions, process monitoring applications or process modelling tools are today packed together in a unique platform and positioned as application suites. Business Process Management (BPM) was unheard of just a few years ago, but it has become the hottest business and technology management trend of the decade. BPM combines all the experience, thinking, and professional development in business management methodologies and technologies. BPM as a brief description is a set of methods, tools, and technologies used to design, enact, analyze, and control operational business processes. BPM also offers a platform for improving performance by bringing together the information technologists and business people. However, when inspecting the recent state of business process management systems, it is observed that these systems have not yet finished their technological improvement and reached their final state in today’s world. Eventhough, implementation of BPM systems comes with both technologic and process-based hurdles; it is obvious that these systems offer many gainings besides.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4409
Appears in Collections:Savunma Teknolojileri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10330.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.