Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/431
Title: Kredi Kartları Müşteri Risk Takip Uzman Sistemi
Other Titles: Credit Card Collection Expert System
Authors: Sönmez, Coşkun
Aktuna, Figen
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: : Uzman Sistem
Risk
Çıkarım
Bilgi Tabanı
Kural
Expert System
Risk
Inference
Knowledge Base
Rule
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geliştirilen çalışma, gerçek hayatta bireysel bankacılık sektöründe kullanılabilecek bir uzman sistemi içermektedir. Oluşturulan sistem kredi kartları müşterilerinin risklerinin takip edilmesini sağlar. Bankanın risk takibi yapan ve müşterilere ilişkin bazı kararları vermekle yükümlü olan çalışanlarına da uzmanlık desteği verir. Burada geliştirilen sistem daha çok bir uzman sistem kabuğu olarak adlandırılabilir. Bilgi tabanı çok büyük olmamakla birlikte, sisteme bilgi girilmesini sağlayan araçlar da geliştirilmiştir. Programın içerdiği uzman sistem, kural tabanlı bir uzman sistemdir. Kurallar IF-THEN yapılarının yanında daha karmaşık formüllerle de ifade edilebilmektedirler. Programın kullanıcı arayüzü kısmına önem verilmiş, kullanıcının programı kolay kullanımı sağlayacak ek yapılar geliştirilmiştir.
This project is includes an expert system, which can be used on a real Retail Banking sector. System is supplies to following the risks of credit card customers and supports the bank’s authorized persons who are responsible to following the risks and giving decisions in same cases about customers. The system, which is determined in this project is mostly called as an expert system cover. Although the database of system is not very big, there are tools, which are supply to data edit to the system. The expert system, which takes part in this project is a rule base system. These rules can be explained by IF-THEN structures and more mixed formulas. There are user-friendly tools and added structures for end users.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/431
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1572.pdf785.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.