Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4254
Title: Gemilerde Yükleme/boşaltma Esnasında Mukavemet Kontrolü İçin Bir Bilgisayar Program Paketi Geliştirilmesi
Other Titles: Preparation Software Package To Determine Ship Longitudinal Strenght During Loading/unloading Operations.
Authors: Ergin, Ahmet
Yıldırım, Özkan
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Gemi Boyuna Mukavemet
Gemi Stabilitesi
Yükleme Bilgisayarı
Ship Longitudinal Strenght
Ship Stability
Loading Instrument
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kuruyük ve tanker tipi gemiler için hayatı önem taşıyan , yükleme / boşaltma esnasında gemi stabilitesi ve gemi kirişinin mukavemet durumunu tespit edecek, kritik eğilme momenti ve kesme kuvveti bölgelerini gösterecek, mukavemet bilgisi sınırlı kaptan veya operatör tarafından rahatça kullanılacak interaktif bir yazılım geliştirilmiştir. Gemi kirişi mukavemet hesabında, basit kutu kiriş mantığı ele alınmış ve mevcut yükleme durumuna göre, gemi boyu doğrultusundaki değişimi gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, uluslararası kurallar dahilinde gerekli kriterleri sağlayacak şekilde ele alınmış ve uygunluğuna bağlı olarak uluslararası sularda geçerliliğini ispatlamıştır. Sonuçlarına bakıldığında, böyle bir çalışmanın gerekliliği, gemilere sağladığı hızlı, doğru ve emniyetli çözümler açısından önemi gözlenmiştir.
In this study it is prepared a software which is used to evaluate ship stability and longitudinal strenght includes bending moment and shear forces that are also limited knowledge for masters and operators, loading and unloading operation which is one of the important function for ship life. Simple box beam type gives great advantage to take ship model throughtout ship lenght to see longitudinal variation and also to calculate ship longitudinal strenght. Developed software is helded to comply international rules and it is also provided validity in international voyages within its suitability. Within the results ,this study provide great advantages which are quick, correct solution and also make safety to ships during loading/unloading operations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/4254
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3883.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.