Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKamaşak, Mustafa Erseltr_TR
dc.contributor.authorCengiz, Kübratr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2014-01-21tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:42Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:42Z-
dc.date.issued2014-01-27tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/424-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractSayısal Meme Tomosentezi, x-ışın tüpünün sınırlı açılarda meme etrafında dönmesiyle elde edilen düşük dozlu izdüşüm görüntülerinin kullanıldığı yenilikçi 3 boyutlu görüntüleme tekniğidir. Bu düşük dozlu izdüşüm görüntüleri geri çatılmak için matematiksel yöntemlerle işlenir. Böylece memenin 3 boyutlu görüntülenmesi sağlanmış olur. Tomosentez görüntülemede, eksik örnekleme probleminden dolayı odak-dışı- dilim bulanılığı artar. Bu problemi çözmek için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı önerilen yaklaşımlar arasında olan Cebirsel Geri çatma Tekniğinin ve Çarpımsal Cebirsel Geri Çatma Tekniğinin uygulanmasıdır. Önceki çalışmalar geri çatma problemi için 2 boyutlu tomosentez görüntüsü önermiştir ancak bu çalışmada 3 boyutlu fantom modeli kullanılmıştır. Bu algoritmaların ve testlerin uygulanmasında C++ programlama dili kullanılmıştır. Bahsedilen iki geri çatma algoritması arasındaki performans farkının belirlenebilmesi için ortalama karesel hata (RMSE), zıtlık görüntü oranı (CNR) ve ortalama yapısal benzerlik (MSSIM) değerleri hesaplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDigital Breast Tomosynthesis (DBT) is an innovative 3D imaging technique implemented using a limited number of low dose projections, which are taken with the x-ray source moving in a limited angle of rotation around the breast. Then these low dose projection images should be processed using mathematical methods, to reconstruct tomographic images, resulting in a 3D representation of the imaged breast. In tomosynthesis imaging, out-of-focus slice blur problem arises due to incomplete sampling problem. Several approaches have been suggested to deal with this problem. The purpose of this work is to implement from among these approaches Algebraic Reconstruction Technique (ART) and Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique (MART). Former studies generally offered solutions for 2D tomosynthesis image reconstruction problem. In this study, a 3D phantom model was used. All of the algorithms and experiments are programmed with C++. The difference between two reconstruction algorithms is also investigated by means of comparing root mean square error (RMSE), contrast to noise ratio (CNR) value, and mean structural similarity (MSSIM).en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subject3B Dijital Meme Tomosentezitr_TR
dc.subjectYinelemeli Geri Çatma Algoritmalarıtr_TR
dc.subjectSıkıştırılmış Algılama.tr_TR
dc.subject3D Digital Breast Tomosynthesis (DBT)en_US
dc.subjectIterative reconstruction methodsen_US
dc.subjectCompressed Sensing.en_US
dc.titleTomosentez İçin Cebirsel Geri Çatma Algoritmalarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison Of Algebraic Reconstruction Algorithms For Tomosynthesisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10025317tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14175.pdf892.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.