Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4246
Title: Gemilerde Enerji Ekin Makine Dairesi Havalandırması
Other Titles: Energy Efficient Engine Room Ventilation
Authors: Ergin, Selma
Karaman, Özlem Uslu
402604
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Enerji etkin gemiler
makine dairesi havalandırması
enerji verimliliği
enerji etkin havalandırma
Energy efficient ships
engine room ventilation
energy efficiency
energy efficient ventilation
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kimyasal bir tankere ait makine dairesinin havalandırma sistemi incelenmiş, bu kapsamda toplam gerekli hava debisi, fan kapasitesi, egzoz debisi, panjur alanı ve fan basıncı hesapları ISO 8861 standardı da esas alınarak yapılmıştır. Sürekli değişik iklim şartlarında çalışmak durumunda kalan gemilerde enerji etkin bir havalandırma yapabilmek için, değişen sıcaklıklarla birlikte değişen hava gereksinimlerini karşılayabilecek uygun fan kapasitesinin belirlenmesinin önemine değinilmiş, dizayn sıcaklıkları değiştirilerek bu değişimlerin toplam hava gereksinimine, fan kapasitesine ve fan basıncına olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve enerji etkin havalandırma açısından tartışılmıştır. Enerji etkin bir makine dairesi havalandırması tasarlayabilmek için uygun fan seçiminin önemine değinilmiş ve fan seçimi konusunda örnek bir uygulama yapılarak enerji tüketimi açısından ne kadar tasarruf edildiği hesaplarla gösterilmiştir.
In this study engine room ventilation system of a chemical tanker is examined. The total required air flow rate, fan capacity, exhaust flow rate, vent area and fan pressure calculations are performed. Calculations are based on ISO 8861. The importance of determining appropriate fan capacity meeting variable air requirements depending on temperature variations, in order to design effective ventilation systems for the ships working under different climatic conditions, is presented. The effects of design temperature variations on the total air requirement, fan capacity and fan pressure are investigated. The results were evaluated and discussed in terms of energy efficient ventilation. The importance of the fan selection on the energy efficient engine room ventilation is presented and discussed. A sample application about the fan selection is given, energy consumption and how much energy saved are calculated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4246
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11588.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.