Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/409
Title: Proses Yöneticisi Bir Gömülü Sistem Tasarımı : Sunrıse
Other Titles: A Process Controller Design Using An Embedded System : Sunrise
Authors: Sönmez, Coşkun
Ülgür, İbrahim
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Gömülü sistem
Yığın kontrol
Yorumlayıcı
UML
Embedded system
batch control
interpreter
UML
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, UML (unified modelling language) metodolojisi kullanılarak yığın kontrol (batch control SP-88) yapan bir gömülü sistem tasarlanmıştır. UML, günümüzdeki yazılım projeleri analiz ve tasarımında kullanılan yaygın bir metodolojidir. Yığın kontrol ise endüstriyel sitemlerde kullanılan bir sıralı kontrol biçimidir. Bu tasarım, her tür endüstriyel ortamda kullanılabilmesi için modüler yapılmıştır. Algoritmalar, sistemin en temel birimidir. Kontrol mantığını içeren algoritmalar değiştirilerek değişik ortamlara adapte edilebilir. Algoritmaların oluşturduğu programlar değiştirilerek ise aynı ortam içerisinde değişik prosesler uygulanabilir. Sistem UML ile tasarlandığından dolayı global olmuştur. Tüm deneyimli mühendisler UML notasyonlarını yorumlayabilir ve tasarımı kolayca anlayabilir.
In this study, UML (unified modelling language) is used and a batch control (SP-88) system is designed. UML is the analysis and design tool for software projects. With using this metodology, a global understandable results can be obtained and difficult systems can be modelled. Batch control is a control standart for industrial control systems. With this design, a control system for all platforms can be made. For this reason, the system was designed to be modular. Algorithms are the basic tools for constructing a process control software. Algorithms contain the control logic in them. With changing the control logic the system can be adapted to the wide range of control systems. With changing the programs the system also can control a wide range of processes in the same system. Because the UML notations have some standarts in them, they can be understandable to all software engineers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/409
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1550.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.