Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3869
Title: Enjektör Parametrelerinin Motor Performansına Etkisi
Other Titles: Effect Of Injector Parameters On Motor Performance
Authors: Ergeneman, Metin
Doğru, Barış
Otomotiv
Automotive
Keywords: Elektromanyetik enjektör gövdesi
Enjektör memeleri
Enjektör meme delik sayısı
Enjektör meme delik çapı
L/d oranı
Kanal konikliği
Kanal yuvarlatma oranı
Common–Rail yakıt püskürtme sistemi
Performans karakteristikleri
Elektromanyetik fren
Electromagnetic injector body
Injector nozzles
Injector nozzle hole number
Injector nozzle hole diameter
L/d ratio
Hole conicity
Hole rounding ratio
Common–Rail injection system
Performance characteristics
Electromagnetic brake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, elektromanyetik olarak çalışan bir enjektör gövdesine farklı tipteki enjektör memeleri takılarak Common – Rail yakıt püskürtme sistemine sahip bir ağır vasıta motorunun performans karakteristiklerinin değişimleri sabit motor momenti pozisyonunda ve kısmi yükte elde edilmiştir. Temin edilen altı farklı tip enjektör memesi (farklı enjektör meme delik sayısı, meme delik çapı, L/d oranı, kanal konikliği ve kanal yuvarlatma oranında) söz konusu turbo test motoruna takılarak motor gücü, özgül yakıt tüketimi ve toplam verim olarak sınıflandırılan performans karakteristikleri elde edilmiştir. Deney motorunun yüklenmesi Schenk 230 kW marka ve tip bir elektromanyetik fren ile yapılmıştır. Deneyler sırasında ilk olarak test edilen orijinal enjektör memesinin verdiği performans değerleri referans olarak kabul edilmiş ve daha sonra test edilen altı adet enjektör memesinin performans değerleri referans değerlerle mukayese edilmiştir. Her bir enjektör memesi için uygun görülen motor devir sayılarında hesaplamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar eğri grafikler halinde sunulmuştur.
In this study, different types of injector nozzles are assembled to an electromagnetic injector body of a heavy duty vehicle with a Common – Rail injection system to obtain variations of performance characteristics for constant torq position and partial load. Each injector nozzle which has different injector nozzle hole number, injector nozzle hole diameter, L/d ratio, hole conicity and hole rounding ratio is assembled to the turbocharged test engine and then performance characteristics of motor are obtained that are classified motor power, specific fuel consumption and thermal efficiency. A Schenk electromagnetic brake of type 230 kW is used to load the engine. Before each injector testing the constant values, which are necessary for calculations, and other parameters that can be calculated according to these constant values are determined. In testing process; performance values of original injector nozzle, which is tested firstly, are accepted as referance values for performance values of other six testing injector nozzles. For each injector nozzle, calculations are executed in proper motor speed and results are presented as curved graphics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3869
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7234.pdf19.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.