Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3776
Title: Dar Ve Düşey Dikdörtgen Kanallarda Doğal Konveksiyon
Other Titles: Naturel Convection In Narrow, Vertical Rectangular Channels
Authors: Okutan, Hasancan
Baykal, Gökhan
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Doğal konveksiyon
Simetrik ısıtma
Navier-Stokes
CFD
Naturel convection
symetrical heating
Navier-Stokes
CFD
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ÇNAEM’deki TR-2 reaktörünün soğuma kanallarını simüle etmek için kurulmuş deney düzeneği kullanılarak dar ve düşey dikdörtgen bir kanalda iki boyutlu doğal konveksiyonun deneysel etüdü yapılmıştır. Dikey plakalara uniform ısı akısı uygulanmıştır. Dikey plakalar doğru akım dirençleri ile ısıtılmış olup kanal içinde ve civarında çeşitli noktalarda sıcaklık ölçmeleri bakır-konstantan termoçiftler ile yapılmıştır. Akışkan olarak hava kullanılmıştır. 10 mm sabit kanal genişliğinde değişik plaka güçlerinde bir dizi ölçüm alınmıştır. Nusselt sayısının Rayleigh sayısına göre değişimi elde edilmiştir. Deneysel çalışmanın teorik sağlaması açısından sıkıştırılamaz akışlar için Navier-Stokes denklemleri bir CFD kodu ile nümerik olarak çözülmüş, kanal içinde sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiş, ve akış deneysel ve teorik olarak karşılaştırılmıştır.
In this study, using the experimental set-up which was constructed to simulate ÇNAEM TR-2 nucleer power plant’s cooling channel, natural convection in narrow, vertical rectangular channels investigated experimentally. A uniform heat flux was performed to the vertical plates. Dummy fuel plates were heated by DC current and temperature measuraments were done by copper-constantan thermocouples located inside the channel and around it. Working fluid was air. Temperature measuramens were done for 10mm plate width and different plate powers. Variation of Nusselt number with Rayleigh number was obtained. To compare by numerical solution, a CFD code is used. From this numerical solution temperature and velocity profiles were obtained and compaired with the experimental data.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/3776
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1435.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.