Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/370
Title: Sıkı Bitiş Zamanlı Uygulamalar İçin Etmen Tabanlı Grid Sistemlerinde Kaynak Paylaşımı Ve Yük Dağılımı
Other Titles: Load Balancing And Resource Management On Agent Based Grid Systems For Applications With Hard Deadlines
Authors: Erdoğan, Nadia
Çetinbaş, Koray
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Etmen Sistemler
Grid Sistemler
Yük Dağılımı ve Kaynak Paylaşımı
JADE
Agent Systems
Distributed Systems
Load Balancing and Resource Management
JADE
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Grid sistemler ve etmen sistemler dağıtık sistemler üzerinde iki popüler yaklaşımdır. İki yaklaşım da kaynak dağılımı ve iş tamamlama üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat, hem grid sistemler hem de etmen sistemler kendilerine göre avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Bu çalışmada, iki yaklaşımın da avantajlarını kullanmak ve dezavantajları en düşük seviyeye indirmek için etmen tabanlı bir grid sistemi önerilmektedir. Diğer bir yandan, kaynak paylaşımı ve yük dağılımı dağıtık sistemlerin en önemli konularından biridir. Kaynak paylaşımı ve yük dağılımı konusunda en popüler iki yaklaşım merkezcil ve merkezcil olmayan yaklaşımlardır. Bu çalışmada, merkezcil ve merkezcil olmayan yaklaşımların bir birleşimi olan yeni bir kaynak paylaşımı ve yük dağılımı metodu önerilmektedir ve bu metod önerilen etmen tabanlı grid sistemi üzerinde çalışmaktadır. Analiz amacı ile önerilen sistem java programlama dili ve JADE çatısı kullanılarak gerçeklenmiştir. Sistemin başarısı iki farklı dağıtık sistem yapısı kullanılarak ölçülmüştür. Sistemin başarısı hakkındaki veriler ve sonuçlar bitiş kısmında verilmiştir ve sistemin sonuçlarının başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
Grid systems and agent systems are two populer approaches on distributed systems. Both approaches focus on resource management and task execution on distributed systems. However, both grid systems and agent systems have their advantages and disadvantages. In this study, an agent based grid system is introduced in order to use the advantages of both approaches and minimize the disadvantages. On the other hand, load balancing and resource management is a very important aspect of distributed systems. The most populer approaches in load balancing and resource management are centralized and decentralized approaches. In this study, a new load balancing and resource management strategy is introduced that combines centralized and decentralized approaches and operates on the proposed agent based grid system. For analayzing purposes, proposed system is implemented using java programming language and JADE platform. The success of the system is calculated using two different distributed sytem environments. The conclusion about the success of the system is presented in the end of the study and the results are in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/370
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10841.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.