Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3685
Title: Doğa Koruma Alanlarında Planlama Çalışmaları Ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Yönetim Planı Önerisi
Other Titles: Planning Study In Natural Protected Area And Ayvalik Islands Nature Park Management Plan Proposal
Authors: Gülersoy, Nuran Zeren
Özbay, Sevcan
Peyzaj Mimarlığı
Lanscape Architecture
Keywords: Doğa koruma kavramı
Korunan alan sınıflandırma sistemleri
Milli park
Doğa koruma alanlarında planlama çalışmaları
Yönetim planı.
Nature conservation
Classification of protected areas
National park
Planning study in natural protected area
Management plan.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, doğa koruma alanı sınıflandırmasında önemli bir yeri olan tabiat parklarında etkin bir yönetim planının nasıl olacağı sorusundan yola çıkarak, dünyada ve ülkemizde varolan doğa koruma sistemleri ve yasal durum ortaya konmuş, uluslar arası koruma örgütleri ile ulusal doğa koruma rehberleri incelenerek, başarılı örnek alanlardaki yönetim planları anlatılmıştır. Ülkemizde doğal açıdan önemli alanların korunmasındaki sorunlar; korunan alanlardaki kurumların yetki karmaşası, kaynak araştırmalarının yetersizliği, hazırlanan planların uygulama kısmında büyük problemlere neden olan yerel halk katılımının eksikliği olarak tespit edilmiş ve sorunların çözümü için etkili bir yönetim planı önerisi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için geliştirilmiştir.
In this study , The primary purpose of the thesis is to determine management plan process in protected area. The thesis encompassed the process of preparing management plans for protected areas starting with the research about the protected areas approach, classification of protected areas, agencies, legislation for nature conservation, concerned with this topic and comparing with Turkey. The problem of conservation is that the protected areas in Turkey managed from different ministries, also the researches about the protected area sources are not sufficient. And other problem is inadequate public participation. These problems solved with effective management plan process to protection the natural heritages and to provide the sustainable development on protected areas. A management planning model for Ayvalık Islands Nature Park is prepared and evaluated taking into consideration the whole thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/3685
Appears in Collections:Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8220.pdf14.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.