Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/362
Title: Elektronik Kimlik Uygulamaları İçin Tasarlanmış Akıllı Kart İşletim Sistemi Ve Gelişmiş Güvenlik Yöntemi
Other Titles: Smart Card Operating System Design For Electronic Id Applications And Advanced Security Method
Authors: Adalı, Eşref
Başak, Mustafa
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Akıllı Kart
Akıllı Kart işletim Sistemi
Dinamik Güvenlik İşlevi
Smart Card
Smart Card Operating System
Dynamic Security Function
Issue Date: 5-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, akıllı kart donanımı üzerinde çalışacak standartları sağlayan temel bir işletim sistemi tasarımı ile bu işletim sistemi üzerinde çalışacak dinamik güvenlik işlevi olarak adlandırılan yeni bir güvenlik yapısı geliştirilmiştir. Çalışmadaki dinamik güvenlik işlevinin gerçeklenmesi için temel bir işletim sistemi ve bu işletim sistemi üzerinde yeni bir dosya, bellek yönetim sistemine gereksinim duyulduğundan projede hem standartlara uyumlu temel bir akıllı kart işletim sistemi, hem de dinamik güvenlik işlevi birlikte tasarlanmıştır. Tasarlanan akıllı kart işletim sistemi ulusal kimlik kartlarında kullanılabilir niteliktedir. Bu işletim sistemi akıllı kartlar için tanımlanan ISO 7816 standartında komut ve işlevleri çalıştırabilir özelliklere sahiptir. ISO standartının haricinde üretimi kolaylaştırmak amaçlı özgün komutlara da sahiptir. Bu komutlardan bazıları bu çalışmada özgün olarak tasarlanan dinamik güvenlik işlevini çalıştırmaya yöneliktir. Tasarlanan dinamik güvenlik işlevi, yazılım güvenliğine yeni bir yaklaşım getirmekte ve gelecekte yazılımların korunmasında sıkça kullanılması öngörülmektedir.
In this study, a basic operating system conforming  to standards  to run on smart card hardware is designed,  and a new security structure named “dynamic security function” is implemented to run on this operating system. In order to implement dynamic security function, a basic operating system and a new file and memory management is needed, so both a basic smart card operating system conforming to standards and a dynamic security function is designed together. The designed smart card operating system can be used as national id card. The operating system can run ISO 7816 standard commands and functionalities. It also has proprietary commands other than ISO standart to simplify production. Some of these proprietary commands  are designed to run dynamic security function originally designed in this study. Dynamic security function brings a novel approach to software security and is anticipated to be frequently used in future software.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/362
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.