Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/338
Title: Bilişsel Radyo Ağları İçin Yeni Bir Spektrum Karar Algoritması
Other Titles: A Dynamic Spectrum Decision Scheme For Heterogeneous Cognitive Radio Networks
Authors: Buzluca, Feza
Kaplan, Metin
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Bilişsel radyolar
Spektrum karar algoritmaları
Kablosuz iletişim
Cognitive Radios
Spectrum Decision Algorithm
Wireless communication
Issue Date: 29-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ana konu spektrum karar problemidir. Bu problem, kullanıcıların farklı istekleri ve spektrum kanallarının da farklı özellikleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda daha da karmaşık bir hal alır. Daha adaletli ve verimli bir spektrum yönetimi için, bu çalışmada spektrum dağıtıcılarda kullanılması için bir algoritma tasarlanmıştır. Bu algoritma, kullanıcı tipini ve spektrum kanallarının özelliklerini göz önünde bulundurarak, kullanıcı istekleri ile kanal özelliklerini en iyi şekilde eşleştirmeye çalışmaktadır. Bu sayede hem sistemden fayda sağlayan (iletişimini istediği özelliklerde gerçekleştiren) kullanıcıların sayısı hem de sistemin toplam verimliliğinin (aktarılan toplam veri miktarının) arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, algoritmaya bekleme toleransına sahip kullanıcılar için de bir ekleme yapılmıştır. Bekleme toleransına sahip olan kullanıcılar spektrum dağıtıcısına istekte bulunduktan sonra spektrum kanalına sahip olana kadar kendisinin belirttiği zaman dilimi kadar bekleyebilen kullanıcılardır. Bu eklenti sayesinde hem bekleme toleransına sahip olan kullanıcılar hem de diğerleri daha iyi bir kanal bulma şansına sahip olmaktadırlar.
In this paper, we focus especially on the spectrum decision problem. This problem is worsened in the presence of users with different demands and spectrum channels with different properties in a heterogeneous network. For accurate and fair spectrum management, we propose a spectrum decision algorithm for spectrum brokers that takes user type and spectrum channel properties into consideration. This approach increases both the number of users that can get proper spectrum bands and the throughput of the system. Proposed algorithm also includes a patience option. Users that choose the patience option agree to wait for a predetermined amount of time until their connection is established. Meanwhile, a better spectrum may become available. Wait option increases the chance of patient users getting a better spectrum.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/338
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9594.pdf418.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.