Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/335
Title: Kavramsal Radyo Ağları İçin Jeton Tabanlı Kontrol Kanalı Protokolü
Other Titles: A Token Based Control Channel Protocol For Cognitive Radio Networks
Authors: Buzluca, Feza
Mazıcı, Ceren
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: kavramsal radyo
kontrol kanalı
jetonlu halka
cognitive radio
control channel
token ring
Issue Date: 26-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kavramsal radyolarda frekans spektrumunun paylaşımı için bir kontrol kanalı protokolü önerilmiştir. Kavramsal radyolar, lisanslı kullanıcıları tarafından etkin olarak kullanılmayan frekansların boş alanlarının değerlendirilebilmesi için tasarlanmış lisanssız kullanıcılardır. Bu kullanıcıların frekans spektrumunu hem lisanslı kullanıcılarla hem de birbirleri ile paylaşmaları gerekmektedir. Birbirleri ile iletişim için bir kontrol kanalı üzerinden kontrol verilerini paylaşırlar. Bu sistemde karşılaşılan sorun yoğun ortamlarda ve zamanlarda kontrol kanalının tıkanması ve cevap veremez hale gelmesidir. Bu sorunun çözümü için bu tezde jeton tabanlı bir protokol önerilmiştir. Jeton dolaşım süresinin sabite yakın olması kontrol kanalının yanıt süresini kısaltmaktadır. Önerilen protokol ayrık zamanlı simulasyon ile test edilmiş ve sonuçlar CSMA/CA tabanlı bir protokol ile karşılaştırılmıştır ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
In this study, the main purpose was designing a control channel protocol for spectrum sharing in cognitive radio networks. Cognitive radios are necessary since licensed users underutilize the frequency spectrum that they own and cause waste of valuable bandwidth. Unlicensed users (SUs, stations with cognitive radio) are considered for filling the white spaces left by licensed users. In addition to licensed users, SUs have to share the spectrum with each other by transmitting control data over a control channel. Therefore, control channel has vital importance on spectrum sharing. The control channel becomes saturated because of the increasing number of channel requests and control information when the network is loaded highly. For a robust solution, we propose a token ring based solution for the control channel; the token rotation time gives a predictable response delay; thus prevent unlimited waiting time which happens with other methods even though there are available licensed channels. The protocol proposed carries all global information inside the token so SUs make better decision about the management of the spectrum. The protocol was compared with a CSMA/CA protocol and gained better results in response delay and utilization.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/335
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9462.pdf928.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.