Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞener, Sinan Merttr_TR
dc.contributor.authorŞen, Asena Kumsaltr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-01tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:58:25Z-
dc.date.available2015-05-28T13:58:25Z-
dc.date.issued2009-07-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3327-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; gerek teknolojiye dayalı fonksiyonel işleyişiyle gerekse kullanıcıyla olan ilişkisinin yoğunluğuyla, teknolojik gelişmelerin yarattığı beklenti değişimlerinden birincil olarak etkilenen hastanelerin, 7 gün 24 saat kullanılan ve en çok tercih edilen birimi olan acil servislerinin kullanıcı beklentileri sonucunda mekansal ilişkiler olarak nasıl şeklillenmesi gerektiği araştırılmıştır. Bu sayede, acil servis mimarisinin foksiyonel olduğu kadar kullanıcı odaklı bi tasarıma dönüşmesine olanak sağlayacak öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada önce söz konusu olan kavramlar açıklanmış, sonra bu kavramlardan acil daha derinlemesine, kendi iç dinamikleri ve hastanenin diğer bölümleri ile olan ilişkileri ele alınarak incelenmiştir. Sonraki aşamada bu incelemelerin de ışığında belirlenen kullanıcılar olan sağlık memurları ve hasta yakınları üzerinde bir analiz çalışması yapılmış, ve bu analizin sonuçları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Dört farklı hastanenin acil sevisinde yapılan analiz çalışmasının sonuçları hem tek tek hastane ölçeğinde hem de bütün hastaneler bir arada olacak şekilde incelenerek sonuçlar çıkarılmış, ve bu sonuçların önceki bölümlerde elde edilen standartlara ait bilgilerle harmanlanmasıyla çalışma, birincil, ikincil ilişkiler ve ilişkisizlik durumlarını gösteren bir mekansal ilişkiler matrisi önerisi ile son bulmuştur. Oluşturulan matrisle, acil servis mimarisi hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir tasarımcının, tasarım öncesi, kullanıcı odaklı bir mekan orgsnizasyonu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması veya acil servis tasarlamış bir tasarımcının, tasarladığı acil servisin mekansal ilişkilerini, kullanıcı odaklı bir tasarıma uygun olup olmadığı konusunda kontrol edebilmesi beklenmektedir. Bu sayede, hem acil servis fonksiyonelliğinin hem de kullanıcı beklentilerinin gözönünde bulundurulduğu yeni tasarımlar ortaya çıkabilecektir.tr_TR
dc.description.abstractBecause of It’s technology based functional scheme and It’s intense relation with the users, hospitals, therefore, by It’s 7/24 working period, hospitals’ most preferred part, emergency departments, would be effected from the changes of user expectations, caused by technology. Hence, this study takes a look at emergengy departments and their users expectations, so that emergecy department design could turn into a both functional and user oriented design. In the progress of the study, first of all, the meanings and concepts of the researched topics were exposed. After a clear explenation, by focusing into emergency departments, It’s inner and outer relationships were analysed. Subsequently, under the light of these standarts, an analyze was made over the selected user groups, which are health workers and patients companions, in 4 different hospitals. After the analyze of these inputs, a spatial relationship matrix, which shows primary, secondary and unrelated relations of spatial units, came out as an output. By using this matrix, It is aimed to help a designer who had never designed an emergency department before, by showing him a user oriented way of design. Also, It is intended to help an emergency department designer, to check if his plan scheme is working or not over user expectations. With all these effects, new emergency departmens would become both, funtional and benevolent.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAcil servis mimarisitr_TR
dc.subjectkullanıcı memnuniyetitr_TR
dc.subjectmekansal ilişkitr_TR
dc.subjectEmergency department designen_US
dc.subjectuser Satisfactionen_US
dc.subjectspatial Relationsen_US
dc.titleAcil Servis Mimarisinin Kullanıcılar Açısından İncelenip Yeniden Yorumlanmasıtr_TR
dc.title.alternativeAnalyse And Reinterpretation Of Emergency Departments Over Usersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9678.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.